Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.4 2. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
Datum objave: 21.12.2018
Rok za prejem ponudb: 12.04.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)

Dunajska 160

1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-pošta: aktrp(at)gov.si
INFO točke KGZS (Priloga 24 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:
  • javni razpis (.pdf , .doc)
  • prijavni obrazec - vzorec (.doc)

Priloge k vlogi na javni razpis:

Priloge zahtevku za izplačilo sredstev:

Informativne priloge

Razpisano sredstev: do 3.575.287,79 eurov
Drugi podatki:
  • Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18)
  • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18
     
Nazaj