Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: podukrep 4.1 10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018
Datum objave: 28.12.2018
Rok za prejem ponudb: 24.04.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)

Dunajska 160

1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-pošta: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS (Priloga 12 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 8.100.000 EUR
Drugi podatki:
Nazaj