Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: podukrep 4.1 10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018
Datum objave: 28.12.2018
Rok za prejem ponudb: 24.04.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)

Dunajska 160

1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-pošta: aktrp@gov.si
INFO točke KGZS (Priloga 12 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 8.100.000 EUR
Drugi podatki:

7. 2. 2019 Sprememba in dopolnitev javnega razpisa:
Sprememba in dopolnitev se nanaša na uskladitev pogojev za dodelitev sredstev s pogoji iz 10. in 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popr., 19/18 in 82/18). Predlagane spremembe se nanašajo na:


a) Pripravo poslovnega načrta
Glede na to, da se vloge na javni razpis vlagajo v obdobju od 21. januarja 2019 do 24. aprila 2019, se lahko zadnji izkaz poslovnega izida oziroma zadnji standardni rezultati FADN, na podlagi katerih je izdelan poslovni načrt, nanašajo na leto 2017 ali leto 2018. Če upravičenec vloži vlogo na javni razpis po 1. aprilu 2019, mora biti poslovni načrt izdelan na podlagi izkaza poslovnega izida za leto 2018 oziroma na podlagi standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018.

 

b) Prihodek iz poslovanja kmetijskega gospodarstva
Za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev (Sklop A javnega razpisa) se upošteva prihodek iz poslovanja kmetijskega gospodarstva v višini ene letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS za leto 2017, za naložbe ostalih upravičencev (Sklopa B in C javnega razpisa) pa v višini ene letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS za leto 2018.

Nazaj