Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.2 2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Datum objave: 28.12.2018
Rok za prejem ponudb: 19.04.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)

Dunajska 160

1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-pošta: aktrp@gov.si, 
INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

prijavni obrazec - vzorec

priloge k vlogi na javni razpis:

priloge zahtevku za izplačilo sredstev:

informativne priloge

 

Vse priloge (.zip)

Razpisano sredstev: 5 mio EUR
Drugi podatki:

1. 3. 2019 - Sprememba javnega razpisa:

 

1. V 2. javnem razpisu za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Uradni list RS, št. 84/18) se v podpoglavju 4.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v 2. točki: 

  • podtočke č) beseda »prve« nadomesti z besedo »druge«;
  • podtočke d) beseda »druge« nadomesti z besedo »prve«. 

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. (priloga)

 

 

5. 4. 2019 - Odgovori na forumska vprašanja

Nazaj