Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: Podukrep 16.2 2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Datum objave: 28.12.2018
Rok za prejem ponudb: 19.04.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP)

Dunajska 160

1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-pošta: aktrp@gov.si, 
INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

prijavni obrazec - vzorec

priloge k vlogi na javni razpis:

priloge zahtevku za izplačilo sredstev:

informativne priloge

 

Vse priloge (.zip)

Razpisano sredstev: 5 mio EUR
Drugi podatki:

1. 3. 2019 - Sprememba javnega razpisa:

 

1. V 2. javnem razpisu za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Uradni list RS, št. 84/18) se v podpoglavju 4.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v 2. točki: 

  • podtočke č) beseda »prve« nadomesti z besedo »druge«;
  • podtočke d) beseda »druge« nadomesti z besedo »prve«. 

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. (priloga)

 

 

5. 4. 2019 - Odgovori na forumska vprašanja

Nazaj