Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: podukrep 4.2 5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019
Datum objave: 01.02.2019
Rok za prejem ponudb: 30.07.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06
E-mail: aktrp(at)gov.si

INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje (Priloga 13 razpisne dokumentacije).

 

Razpisna dokumentacija:

Vse priloge(.zip)

Razpisano sredstev: 15 mio EUR
Drugi podatki:

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.

 

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) - neuradno prečiščeno besedilo)

 

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (Uradni list št. 67/2018) 

Nazaj