Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: podukrep 4.1 11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Datum objave: 01.02.2019
Rok za prejem ponudb: 30.07.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija)

Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 13 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

Vse priloge (.zip)

Razpisano sredstev: 6,6 mio EUR
Drugi podatki:

10. 5. 2019: V Uradnem listu RS, št. 30/19, je bila objavljena sprememba 11. javnega razpisa za podukrep 4.1 za leto 2019 - podaljšanje roka za oddajo vlog na 30. 7. 2019.

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 30. julija 2019, do 24. ure.

 

Sporočilo za javnost

 

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) - neuradno prečiščeno besedilo) 

 

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (Uradni list št. 67/2018) 

Nazaj