Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020: podukrep 4.1 11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Datum objave: 01.02.2019
Rok za prejem ponudb: 30.07.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija)

Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92

Fax.: 01 478 92 06

E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 13 razpisne dokumentacije)

Razpisna dokumentacija:

Vse priloge (.zip)

Razpisano sredstev: 6,6 mio EUR
Drugi podatki:

10. 5. 2019: V Uradnem listu RS, št. 30/19, je bila objavljena sprememba 11. javnega razpisa za podukrep 4.1 za leto 2019 - podaljšanje roka za oddajo vlog na 30. 7. 2019.

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 25. februarja 2019 do vključno 30. julija 2019, do 24. ure.

 

Sporočilo za javnost

 

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) - neuradno prečiščeno besedilo) 

 

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (Uradni list št. 67/2018) 

 

20. 6. 2019: Zamenjani Prilogi 15 in Priloga 18 razpisne dokumentacije za 11. JR za podukrep 4.1 za leto 2019

 

V Prilogi 18 Seznam odpornih sort se obstoječi seznam odpornih sort dopolni z novo odporno sorto jablan Bonita. Sorta je križanec sort Topaz x Cripps Pink, ki je odporna na škrlup in tolerantna na plesen.

 

V Prilogi 15 Seznam upravičenih stroškov za 11. javni razpis, se v delu stroškov, ki se nanašajo na poglavje 3.1.1. Postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov brez mreže proti toči, obstoječi  poimenski seznam odpornih sort jablan dopolni z novo odporno sorto jablan Bonita. Sprememba Priloge 15 je tehnične narave in spreminja le seznam odpornih sort jablan, ne spreminjajo pa se najvišje priznane vrednosti za napravo nasadov jablan.

Nazaj