Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Čebelarstvo Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.
Datum objave: 22.03.2019
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Razpisano sredstev: 264.000 €
Drugi podatki:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), vabi vse vlagatelje, da v skladu z objavljenim Javnim razpisom za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019 (v nadaljevanju: javni razpis) ter razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.
Javni razpis se izvaja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 (Uradni list RS, št. 73/16; v nadaljevanju: Uredba).
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike zaradi:

  • posodobitve čebelarstva v Republiki Sloveniji,
  • izboljšanja starostne strukture čebelarjev v Republiki Sloveniji,

in s tem  izboljšanja stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Republiki Sloveniji.
 
Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z osebnim imenom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 
 
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: 
Sofinanciranje čebelarske opreme  2019 ali 
Pomoč čebelarjem začetnikom 2019

 

Nazaj