Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Čebelarstvo Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019.
Datum objave: 22.03.2019
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Razpisano sredstev: 30.000 €
Drugi podatki:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), vabi vse vlagatelje, da v skladu z objavljenim Javnim razpisom za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 (v nadaljevanju: javni razpis) ter razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev.

 

Javni razpis se izvaja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 (Uradni list RS, št. 73/16; v nadaljevanju: Uredba).

 

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.

 

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z osebnim imenom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 
 
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: 
Racionalizacija sezonske selitve panjev 2019

 

Nazaj