Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

PRP 2014-2020 Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019
Datum objave: 31.05.2019
Rok za prejem ponudb: 24.09.2019 do 23:59
Izdajatelj: MKGP
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Dunajska 160, 1000 Ljubljana,

Tel.: 01 580 77 92,

Fax.: 01 478 92 06,

E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 2,5 mio EUR
Drugi podatki:

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra 2019 do 24. ure.

 

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18 in 82/18) - neuradno prečiščeno besedilo) 

 

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (Uradni list št. 67/2018) 
 

Nazaj