Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Ukrep 121 - prašičjereja I. javni razpis za ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju prašičereje
Datum objave: 29.06.2012
Rok za prejem ponudb: 31.08.2012
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 8.00 do 15.30, v petek pa od 8.00 do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

 

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:

 

V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, če želi oddati vlogo na ta javni razpis, izpolniti prijavni obrazec v elektronski sistem ARSKTRP. Dostop do aplikacije ePRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani
http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/

 

Ker se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem ne šteje za vlogo na javni razpis, je potrebno elektronsko vnešen obrazec z izpisom identifikacijske kode natisniti ter ga skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija, poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP.

Razpisano sredstev: 4.000.000 EUR
Drugi podatki:
Nazaj