Skoči na vsebino

ZAPOSLITEV

Datum objaveObjava prostega delovnega mestaObvestilo o končanem postopkuDatum objave obvestila
11.06.2019Javna objava prostega delovnega mesta  SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-II v Službi za informacijsko tehnologijo - Objava 8 . Rok za prijavo: 5 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.  
4.06.2019Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC v Oddelku za spremljevalne ukrepe in Leader (za določen čas, s polnim delovnim časom, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, do 15. 6. 2020 oz. do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta (na nalogah Programa razvoja podeželja 2014–2020) - Objava 7. Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.  
30.05.2019Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK v Sektorju za gozdarstvo (določen čas 10 mesecev) - Objava 6. Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.  
30.05.2019Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja (JN8): Vodja Službe za analizeObvestilo o končanem postopku30.5.2019
10.04.2019Javna objava prostega delovnega mesta  SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-II v Službi za informacijsko tehnologijo - Objava 5 . Rok za prijavo: 5 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku17.5.2019
5.03.2019Javna objava prostega delovnega mesta VOZNIK FUNKCIONARJA IV v Službi za splošne zadeve - Objava 4 . Rok za prijavo: 5 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku28.3.2019
1.03.2019Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Oddelku za pravnosistemske zadeve (JN 2)Obvestilo o končanem postopku1.3.2019
25.02.2019Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN 1)Obvestilo o končanem postopku25.2.2019
22.02.2019Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uredniškega delovnega mesta  vodja sektorja za podeželje v direktoratu za kmetijstvo (JN6)Obvestilo o končanem postopku22.2.2019
22.02.2019Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo prostega uredniškega delovnega mesta  svetovalec v sektorju za gozdarstvo (JN6)Obvestilo o končanem postopku22.2.2019
11.02.2019Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC v Projektni enoti PEU - objava3 (za določen čas - do 31.3.2022). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku8.4.2019
11.02.2019Javna objava prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC v Projektni enoti PEU - Objava 2 (za določen čas - do 31.3.2022). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku8.4.2019
11.02.2019Javna objava prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC v Projektni enoti PEU - objava1  (za določen čas - do 31.3.2022). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku8.4.2019
14.12.2018obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Službi za register kmetijskih gospodarstev (JN4)Obvestilo o končanem postopku14.12.2018
7.12.2018Objava razpisa za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma do 29. 9. 2019 oz. do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta; na nalogah Programa razvoja podeželja 2014-2020). Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku14.01.2019
26.11.2018Objava razpisa za delovno mesto ADMINISTRATOR V GLAVNI PISARNI (za nedoločen čas, s polnim delovnim časom). Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku19.12.2018
26.10.2018

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja (JN5): višji svetovalec v Sektorju za gozdarstvo

Obvestilo o končanem postopku26.11.2018
27.9.2018Objava razpisa za delovno mesto DIREKTOR / DIREKTORICA Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Rok za prijavo: 8 dniRazpis je zaključen13.11.2018
18.9.2018Objava razpisa za delovno mesto DIREKTOR / DIREKTORICA Zavoda za gozdove Slovenije. Rok za prijavo: 8 dniRazpis je zaključen7. 12. 2018
22.6.2018Javna objava prostega delovnega mesta PODSEKRETAR v Oddelku za neposredna plačila, poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo (za določen čas enega leta - nadomeščanje uslužbenke na materinskem oz. starševskem dopustu). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti. 
Obvestilo o končanem postopku
 
13.7.2018
14.6.2018

Javna objava prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma za obdobje enega leta oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta; na nalogah Programa razvoja podeželja 2014-2020).

Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.

Obvestilo o končanem postopku17.7.2018
14.6.2018Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma za obdobje enega leta oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta; na nalogah Programa razvoja podeželja 2014-2020). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku17.7.2018
19.2.2018Obvestilo o neuspelem javnem natečaju (JN3): Podsekretar v Direktoratu za kmetijstvoObvestilo o neuspelem javnem natečaju25.4.2018
20.3.2018

Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK v Službi za javna naročila (za določen čas 10 mesecev). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.

Obvestilo o končanem postopku15.6.2018
20.3.2018

Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK v Oddelku za trajne nasade in sonaravno kmetijstvo (za določen čas 10 mesecev). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.

Obvestilo o končanem postopku3.5.2018
2.2.2018Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja (JN1): svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvoObvestilo o končanem postopku7.3.2018
2.2.2018Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Službi za javna naročila (JN 2)Obvestilo o končanem postopku28.2.2018
20.2.2018Javna objava prostega delovnega mesta TAJNICA V v Sektorju za kmetijstvo (za krajši delovni čas 20 ur tedensko oz. 4 ure dnevno - popolnitev do polnega delovnega časa). Rok za prijavo: 3 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.

 

Obvestilo o končanem postopku

 

19.03.2018

4.1.2018

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja (JN10): Svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj, na nalogah programa razvoja podeželja 2014-2020

Obvestilo o končanem postopku

6.2.2018

 

20.12.2017

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja (JN13): Višji svetovalec v Oddelku za trajne nasade in sonaravno kmetijstvo

Obvestilo o končanem postopku


26.1.2018

 

22.11.2017

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN 9)

 

Obvestilo o končanem postopku

15.1.2018
5.12.2017

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: podsekretar v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva (JN 12)

Obvestilo o končanem postopku
9.1.2018
22.11.2017

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN 11)

Obvestilo o končanem postopku
9.1.2018

 

16.10.2017

 

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja (JN8): Podsekretar v Službi za odnose z javnostmi in promocijo, na nalogah programa razvoja podeželja 2014-2020

Obvestilo o končanem postopku3.1.2018
5.12.2017

Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC v Sektorju za gozdarstvo (za določen čas 18 mesecev, za čas trajanja izvedbe strukturnih reform). Rok za prijavo: 3 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.

Obvestilo o končanem postopku3.1.2018
15.11.2017

Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC v Sektorju za gozdarstvo (za določen čas 20 mesecev, za čas trajanja izvedbe strukturnih reform).

Rok za prijavo: 3 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.

Obvestilo o končanem postopku6.12.2017
22.8.2017Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v Službi za državne pomoči in razvoj (JN 7)Obvestilo o končanem postopku22.8.2017
13.7.2017Javna objava prostega delovnega mesta FINANČNIK VII/1 v Službi za proračun in finance. Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolnitiObvestilo o končanem postopku22.8.2017
6.6.2017Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Službi za register kmetijskih gospodarstev (JN 6)Obvestilo o končanem postopku8.6.2017
6.6.2017Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC v Sektorju za gozdarstvo (za določen čas 2 leti, za čas trajanja izvedbe strukturnih reform). Rok za prijavo: 3 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti.Obvestilo o končanem postopku29.6.2017
1.6.2017Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva (JN4)Obvestilo o končanem postopku31.5.2017
23.5.2017Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC v Sektorju za gozdarstvo (za določen čas 2 leti, za čas trajanja izvedbe strukturnih reform). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti!Obvestilo o končanem postopku29.6.2017
23.5.2017Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (za določen čas 2 leti, za čas trajanja izvedbe strukturnih reform). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti!Obvestilo o končanem postopku29.6.2017
28.3.2017Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN3)Obvestilo o končanem postopku16.5.2017
31.3.2017Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN 5)Obvestilo o končanem postopku16.5.2017
21.2.2017Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v oddelku za trajne nasade in sonaravno kmetijstvo (JN1)Obvestilo o končanem postopku16.5.2017
8.5.2017Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC- PRIPRAVNIK v Sektorju za lovstvo in ribištvo (za določen čas 10 mesecev). Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti!Obvestilo o končanem postopku10.5.2017
3.5.2017Javna objava prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC v Službi za register kmetijskih gospodarstev (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, predvidoma do 15.8.2018) Rok za prijavo: 3 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti!Obvestilo o končanem postopku23.5.2017
28.3.2017Javna objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC - PRIPRAVNIK v Službi za javna naročila (za določen čas 10 mesecev) Rok za prijavo: 8 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti!Obvestilo o končanem postopku3.5.2017
27.2.2017Obvestilo o končanem postopku podsekretar v Sektorju za gozdarstvo (JN 2)Obvestilo o končanem postopku27.3.2017
9.2.2017Javna objava prostega delovnega mesta strokovni sodelavec VII/2-II v Službi za odnose z javnostmi in promocijo. Rok za prijavo: 3 dni. Prijavni obrazec - obvezno izpolniti!Obvestilo o končanem postopku6.3.2017
14.12.2016Obvestilo o končanem postopku svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN 14)Obvestilo o končanem postopku27.1.2017
15.11.2016Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v Oddelku za trajne nasade in sonaravno kmetijstvoObvestilo o končanem postopku26.1.2017

 

Starejše objave...