Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV...

2016

Datum objaveObjava prostega delovnega mestaObvestilo o končanem postopkuDatum objave obvestila
8.11.2016Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Kabinetu ministra (JN12)Obvestilo o končanem postopku1.12.2016
11.10.2016Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva (za določen čas do 5. 11. 2017 oz. do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta), prijavni obrazecObvestilo o končanem postopku7.12.2016
6.10.2016Javna objava prostega delovnega mesta v Sektorju za kmetijske trge (tajnica V), za krajši delovni čas 20 ur tedensko, rok za prijavo: 3 dni, prijavni obrazec (obvezno izpolniti)Obvestilo o končanem postopku3.11.2016
1. 7. 2016Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v Službi za EU koordinacijo in mednaroden zadeve (JN11)Obvestilo o končanem postopku26.7.2016
16. 6. 2016Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v Službi za proračun in finance (JN9)Obvestilo o končanem postopku26.7.2016
14.7.2016Javna objava prostega delovnega mesta v Slu\bi ya prora;un in finance (finan;nik), besedilo objaveprijavni obrazec (obvezno izpolniti!)Obvestilo o končanem postopku19.8.2016
8. 7. 2016Javna objava prostega delovnega mesta v Sektorju za podeželje (tajnica), rok za prijavo: 3 dni, prijavni obrazec (obvezno izpolniti!)Obvestilo o končanem postopku31.8.2016
28.4.2016Objava internega natečaja za delovno mesto: višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstvaObvestilo o končanem postopku31.8.2016
12.5.2016Višji svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN8)Obvestilo o končanem postopku21.6.2016
12.5.2016Svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN6)

Obvestilo o končanem postopku

Obvestilo o končanem postopku

10.6.2016

31.8.2016

11.4.2016Višji svetovalec v Službi za podporo živilsko predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov  (JN10)Obvestilo o končanem postopku2.6.2016
12.5.2016Javna objava prostega delovnega mesta v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (svetovalec - pripravnik, za določen čas - 10 mesecev ), rok za prijavo: 3 dni, prijavni obrazec (obvezno izpolniti!)Obvestilo o končanem postopku21.7.2016
12.5.2016Javna objava prostega delovnega mesta v Službi za državne pomoči in razvoj (svetovalec - pripravnik, za določen čas - 10 mesecev ), rok za prijavo: 3 dni, prijavni obrazec (obvezno izpolniti!)Obvestilo o končanem postopku8.7.2016
14.3.2016Višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva  (JN7)Obvestilo o končanem postopku26.4.2016
3.3.2016Svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN5)Obvestilo o končanem postopku13.4.2016
3.3.2016Svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN4)Obvestilo o končanem postopku5.4.2016
12.2.2016Podsekretar v Oddelku za denacionalizacijo in druge upravno pravne zadeve (JN3)Obvestilo o končanem postopku22.3.2016
29.1.2016Svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (JN1)Obvestilo o končanem postopku17.3.2016
9.2.2016Višji svetovalec v Službi za kadrovske zadeve (za določen čas - nadomeščanje začasno odsotne uslužbenke )Obvestilo o končanem postopku17.3.2016
12.1.2016Arhitekt VII/2-II v Službi za odnose z javnostmi in promocijo (za določen čas - nadomeščanje začasno odsotne uslužbenke )Obvestilo o končanem postopku22.1.2016

 

2015

Datum objaveObjava prostega delovnega mestaObvestilo o končanem postopkuDatum objave obvestila
23.12.2015Svetovalec v Oddelku za pravnosistemske zadeve (JN26)Obvestilo o končanem postopku29.12.2015
24.12.2015Svetovalec v Službi za javna naročila (JN27)Obvestilo o končanem postopku29.12.2015
17.11.2015

Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Službi za splošne zadeve (za določen čas 1 leta, s krajšim delovnim časom - 20 ur na teden, za nadomeščanje uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu) Rok za prijavo: 3 dni

Prijavni obrazec (obvezno izpolniti)

Obvestilo o končanem postopku

8.12.2015
17.09.2015Svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN25)Obvestilo o končanem postopku16.11.2015
14.8.2015Višji svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (JN13)Obvestilo o končanem postopku6.10.2015
14.8.2015Svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (JN14)Obvestilo o končanem postopku30.9.2015
28.9.2015Finančnik VII/1 v Službi za proračun in financeObvestilo o končanem postopku28.9.2015
24.8.2015Poslovni sekretar V-II v Službi za pravne zadeveObvestilo o končanem postopku24.9.2015
24.8.2015Poslovni sekretar VI v Službi za pravne zadeveObvestilo o končanem postopku24.9.2015
16.4.2015Višji svetovalec v oddelku za izboljšanje konkurenčnosti, kmetijstva, živilstva in gozdarstvo (JN6)Obvestilo o končanem postopku2.9.2015
7.7.2015Vodja Službe za informacijsko tehnologijo (JN20)Obvestilo o končanem postopku28.8.2015
3.7.2015Tajnica V v Sektorju za podeželje, na nalogah programa razvoja podeželja 2014-2020.Obvestilo o končanem postopku28.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva (JN7)Obvestilo o končanem postopku27.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Službi za register kmetijskih gospodarstev (JN11)Obvestilo o končanem postopku21.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN4)Obvestilo o končanem postopku20.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Službi za javna naročila (JN18)Obvestilo o končanem postopku10.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN9)Obvestilo o končanem postopku9.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za upravno pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike (JN15)Obvestilo o končanem postopku8.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN5)Obvestilo o končanem postopku6.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Službi za proračun in finance (JN17)Obvestilo o končanem postopku2.7.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Službi za proračun in finance (JN16)Obvestilo o končanem postopku30.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Službi za kadrovske zadeve (JN19)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Sektorju za podnebne spremembe, nevladne organizacije, šolstvo in knjigovodstvo (JN12)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (JN10)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN8)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva (JN6)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Sektorju za trajne nasade in sonaravno kmetijstvoObvestilo o končanem postopku23.6.2015
16.4.2015Svetovalec v Sektorju za trajne nasade in sonaravno kmetijstvoObvestilo o končanem postopku23.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželjaObvestilo o končanem postopku23.6.2015
23.3.2015Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za denacionalizacijo in druge upravno pravne zadeve (za določen čas do 10.4.2016, za nadomeščanje uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)Obvestilo o končanem postopku1.4.2015
2.3.2015Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za upravno pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike (za določen čas do 29.1.2016, za nadomeščanje uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)Obvestilo o končanem postopku10.4.2015

 

2014 in starejše...

Datum objaveObjava prostega delovnega mestaObvestilo o končanem postopkuDatum objave obvestila
10.12.2014Javni natečaj prostega delovnega mesta višji svetovalec v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o končanem postopku11.12.2014
2.12.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, in sicer do 3. 12. 2015 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta  "tehnična pomoč")Obvestilo o končanem postopku25.11.2014
7.11.2014Objava razpisa za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Kozjanski parkPristojnost MOP
4.11.2014 Javna objava prostega delovnega mesta tajnica V v Sektorju za kmetijske trge (za določen čas, s polnim delovnim časom, nadomeščanje uslužbenke za čas bolniške odsotnosti)Obvestilo o končanem postopku javne objave20.11.2014
4.11.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, in sicer do 20. 11. 2015 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta  ("tehnična pomoč")Obvestilo o končanem postopku24.12.2014
4.11.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, in sicer do 29. 10. 2015 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta)Obvestilo o končanem postopku14.01.2015
14.10.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Višji svetovalec v Sektorju za kohezijoObvestilo o končanem postopku javne objave24.11.2014
10.10.2014Objava razpisa za delovno mesto direktorja / direktorice javnega zavoda Triglavski narodni parkPristojnost MOP
29.9.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za neposredna plačila, poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo (za določen čas do 29.9.2015, za nadomeščanje uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)Obvestilo o končanem postopku7.11.2014
26.9.2014Razpis za direktorja/ico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RSPostopek je zaključen
22.8.2014 Interni natečaj za delovno mesto podsekretar v Pravnosistemskem sektorjuObvestilo o končanem postopku23.10.2014
4.6.2014Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Direktoratu za okoljeObvestilo o končanem postopku javne objave15.7.2014
3.6.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave7.8.2014
30.5.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave16. 7. 2014
28. 5. 2014Javni natečaj za prosto delovno mesto podsekretar v Sektorju za upravljanje z vodamiObvestilo o končanem postopku javnega natečaja15. 7. 2014
28.5.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (za določen čas do 5. 5. 2015 oziroma do vrnitve javne uslužbenke s porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka)Obvestilo o končanem postopku javne objave25.7.2014
22.5.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave17. 7. 2014
14.5.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave13.6.2014
25.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave28.5.2014
25.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave27.5.2014
25.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas -  SVETOVALEC v Sektorju za lovstvo in ribištvoObvestilo o končanem postopku javne objave19.5.2014
24.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave9.5.2014
22.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za okolje in podnebne spremembe v Direktoratu za okolje, za določen čas na nalogah projekta LOCSEEObvestilo o končanem postopku javne objave16.6.2014
17.4.2014Interni natečaj za delovno mesto podsekretar v Sektorju za upravljanje z vodamiObvestilo o neuspelem internem natečaju15.5.2014
15.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - svetovalec v Sektorju za ohranjanje naraveObvestilo o končanem postopku javne objave9.5.2014
15.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - višji svetovalec v Sektorju za kohezijoObvestilo o končanem postopku javne objave28.5.2014
2.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - strokovni sodelavec VII/1 v Službi za pravne zadeveObvestilo o končanem postopku javne objave16.4.2014
2.4.2014

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Svetovalec v Službi za pravne zadeve, v Oddelku za denacionalizacijo in druge upravno-pravne zadeve

Obvestilo o končanem postopku javne objave16.4.2014
2.4.2014Interni natečaj za delovno mesto svetovalec v Službi za pravne zadeve v Oddelku za denacionalizacij in druge upravno pravne zadeveObvestilo o neuspelem internem natečaju2.6.2014
28.3.2014Javni natečaj za delovno mesto višji svetovalec v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o končanem postopku javnega natečaja14.8.2014
11.3.2014Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Sektorju za okolje in podnebne spremembeObvestilo o končanem postopku javne objave10.4.2014
5.2.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Pravnosistemskem sektorju v Direktoratu za okolje za določen čas do 8. 2. 2015 oz. do vrnitve javne uslužbenke s porodniškega dopusta

Obvestilo o končanem postopku javne objave

9.4.2014
27.12.2013Javna objava prostega delovnega mesta poslovni sekretar V-II v Službi za proračun in finance (za določen čas 3 mesece oz. do vrnitve uslužbenke z bolniške odsotnosti)Obvestilo o končanem postopku javne objave20.1.2014
20.12.2013Javna objava prostega delovnega mesta podsekretar v Sektorju za ohranjanje narave (za nadomeščanje začasno odsotnega uslužbenca, in sicer do 1. 10. 2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave21.1.2014
16.12.2013Interni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VOZNIK FUNKCIONARJA IV, v Službi za splošne zadeveObvestilo o neuspelem internem natečaju8.1.2014
13.12.2013Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Službi za proračun in finance (za nadomeščanje uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 23. 1. 2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave10.2.2014
11.11.2013Interni natečaj za delovno mesto višji svetovalec v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o neuspelem internem natečaju13.12.2013
11.11.2013Interni natečaj za delovno mesto svetovalec v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o neuspelem internem natečaju13.12.2013
22.11.2012Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Službi za register kmetijskih gospodarstev (za nadomeščanje uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 9.11.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave16.12.2013
8.11.2013Javna objava prostega delovnega mesta direktor / direktorica Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravePostopek je zaključen
4.11.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Službi za organiziranje vladnih zadev (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 30.5.2014)

Obvestilo o končanem postopku javne objave

19.11.2013
4.11.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za upravno pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.11.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave15.11.2013
25.10.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Službi za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 18.9.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave26.11.2013
25.10.2013Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 31.10.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave13.11.2013
22.10.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za pravne zadeve
15.10.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za informacijsko tehnologijo
13.9.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec - pripravnik v Sektorju za kohezijo (za določen čas 10 mesecev)Obvestilo o končanem postopku javne objave1.10.2013
6.9.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec - pripravnik v Sektorju za kohezijo (za določen čas 10 mesecev)Obvestilo o končanem postopku javne objave19.9.2013
29.8.2013Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za denacionalizacijo in druge upravno pravne zadeve (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 8.9.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave 19.9.2013
23.8.2013Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Sektorju za investicije v okolje (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.6.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave6.9.2013
9.8.2013Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Sekretar v Sektorju za kohezijo Obvestilo o končanem postopku javne objave22.8.2013
2.8.2013Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Svetovalec v Sektorju za kohezijo Obvestilo o končanem postopku javne objave23.8.2013
15.7.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o končanem postopku javne objave 20.8.2013
11.7.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za informacijsko tehnologijo
10.7.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za državne pomoči in razvoj
3.7.2013Javna objava prostega delovnega mesta podsekretar v Sektorju za investicije v okolje (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.6.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave22.7.2013
2.7.2013Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Višji svetovalec v Službi za EU koordinacijo in mednarodne zadeveObvestilo o končanem postopku javne objave22.7.2013
2.7.2013Javna objava prostega delovnega mesta  višji svetovalec v Sektorju za kohezijo (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.6.2015) Obvestilo o končanem postopku javne objave22.7.2013
28.6.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za kohezijo (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.6.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave10.7.2013
26.6.2013Javna objava prostega delovnega mesta  svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 31.12.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave11.7.2013
14.6.2013Objava razpisa za delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Triglavski narodni parkPostopek je zaključen
12.6.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za pravne zadeve
13.5.2013Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacijeObvestilo o končanem postopku javne objave12.6.2013
6.5.2013Javna objava prostega delovnega mesta Višji svetovalec v Oddelku za upravno pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 16.11.2013)Obvestilo o končanem postopku javne objave22.5.2013
23.4.2013Javna objava prostega delovnega mesta Svetovalec v Sektorju za gozdarstvo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu)Obvestilo o končanem postopku javne objave22.5.2013
23.4.2013Javna objava prostega delovnega mesta Svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu)Obvestilo o končanem postopku javne objave5.6.2013
23.4.2013Javna objava prostega delovnega mesta Svetovalec v Službi za organiziranje vladnih zadev (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu)Obvestilo o končanem postopku javne objave14.10.2013
19.4.2013Javna objava prostega delovnega mesta Tajnica generalnega sekretarja V-I v Sekretariatu (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na bolniškem staležu)Obvestilo o končanem postopku javne objave10.9.2013
16.4.2013Poziv za opravljanje volonterskega pripravništva v Službi za pravne zadeve
16.4.2013Interni natečaj za za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za register kmetijskih gospodarstevObvestilo o končanem postopku internega natečaja4.7.2013
16.4.2013Interni natečaj za zasebo prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za upravno-pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike Obvestilo kandidatom o neuspelem internem natečaju10.9.2013
15.2.2013Javna objava prostega delovnega mesta podsekretar v Sektorju za okolje in podnebne spremembe (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na bolniškem staležu)Obvestilo o končanem postopku javne objave19.3.2012
4.2.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, do 9. 1. 2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave28.2.2013
1.2.2013Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Krajinski park Strunjan Postopek je zaključen
25.1.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za pravne zadeve
18.1.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za kohezijo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, do 11.1.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave6.2.2013
10.12.2012Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Sektorju za kmetijske trge, v Oddelku za neposredna plačila, poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, do 28.11.2013)Obvestilo o končanem postopku javne objave4.1.2013
4.12.2012Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za ohranjanje narave obvestilo o končanem postopku javne objave 4.1.2013
21.9.2012Poziv za opravljanje volonterskega pripravništva
19.9.2013Razpis za delovno mesto poslovni sekretar V-II v Službi za proračun in financeObvestilo o končanem postopku javne objave5.10.2012
31.8.2013Razpis za direktorja / direktorice Zavoda za gozdove SlovenijePostopek je zaključen
10.1.2012Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta inšpektor za kakovos živil, v Inšpektoratu za kmetijstsvo, gozdarstvo in hrano v Območni enoti Nova GoricaObvestilo o neuspešno zaključenem javnem natečaju26.4.2012
24.1.2012Javna objava za zasebo strokovno-tehničnega delovnega mesta tajnica V za nedoločen čas, v Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, v Območni enoti KoperObvestilo o uspešno zaključeni javni objavi26.4.2012