Skoči na vsebino

ARHIV...

2016

Datum objaveObjava prostega delovnega mestaObvestilo o končanem postopkuDatum objave obvestila
8.11.2016Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: svetovalec v Kabinetu ministra (JN12)Obvestilo o končanem postopku1.12.2016
11.10.2016Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva (za določen čas do 5. 11. 2017 oz. do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta), prijavni obrazecObvestilo o končanem postopku7.12.2016
6.10.2016Javna objava prostega delovnega mesta v Sektorju za kmetijske trge (tajnica V), za krajši delovni čas 20 ur tedensko, rok za prijavo: 3 dni, prijavni obrazec (obvezno izpolniti)Obvestilo o končanem postopku3.11.2016
1. 7. 2016Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v Službi za EU koordinacijo in mednaroden zadeve (JN11)Obvestilo o končanem postopku26.7.2016
16. 6. 2016Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja: višji svetovalec v Službi za proračun in finance (JN9)Obvestilo o končanem postopku26.7.2016
14.7.2016Javna objava prostega delovnega mesta v Slu\bi ya prora;un in finance (finan;nik), besedilo objaveprijavni obrazec (obvezno izpolniti!)Obvestilo o končanem postopku19.8.2016
8. 7. 2016Javna objava prostega delovnega mesta v Sektorju za podeželje (tajnica), rok za prijavo: 3 dni, prijavni obrazec (obvezno izpolniti!)Obvestilo o končanem postopku31.8.2016
28.4.2016Objava internega natečaja za delovno mesto: višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstvaObvestilo o končanem postopku31.8.2016
12.5.2016Višji svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN8)Obvestilo o končanem postopku21.6.2016
12.5.2016Svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN6)

Obvestilo o končanem postopku

Obvestilo o končanem postopku

10.6.2016

31.8.2016

11.4.2016Višji svetovalec v Službi za podporo živilsko predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov  (JN10)Obvestilo o končanem postopku2.6.2016
12.5.2016Javna objava prostega delovnega mesta v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (svetovalec - pripravnik, za določen čas - 10 mesecev ), rok za prijavo: 3 dni, prijavni obrazec (obvezno izpolniti!)Obvestilo o končanem postopku21.7.2016
12.5.2016Javna objava prostega delovnega mesta v Službi za državne pomoči in razvoj (svetovalec - pripravnik, za določen čas - 10 mesecev ), rok za prijavo: 3 dni, prijavni obrazec (obvezno izpolniti!)Obvestilo o končanem postopku8.7.2016
14.3.2016Višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva  (JN7)Obvestilo o končanem postopku26.4.2016
3.3.2016Svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN5)Obvestilo o končanem postopku13.4.2016
3.3.2016Svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN4)Obvestilo o končanem postopku5.4.2016
12.2.2016Podsekretar v Oddelku za denacionalizacijo in druge upravno pravne zadeve (JN3)Obvestilo o končanem postopku22.3.2016
29.1.2016Svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (JN1)Obvestilo o končanem postopku17.3.2016
9.2.2016Višji svetovalec v Službi za kadrovske zadeve (za določen čas - nadomeščanje začasno odsotne uslužbenke )Obvestilo o končanem postopku17.3.2016
12.1.2016Arhitekt VII/2-II v Službi za odnose z javnostmi in promocijo (za določen čas - nadomeščanje začasno odsotne uslužbenke )Obvestilo o končanem postopku22.1.2016

 

2015

Datum objaveObjava prostega delovnega mestaObvestilo o končanem postopkuDatum objave obvestila
23.12.2015Svetovalec v Oddelku za pravnosistemske zadeve (JN26)Obvestilo o končanem postopku29.12.2015
24.12.2015Svetovalec v Službi za javna naročila (JN27)Obvestilo o končanem postopku29.12.2015
17.11.2015

Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Službi za splošne zadeve (za določen čas 1 leta, s krajšim delovnim časom - 20 ur na teden, za nadomeščanje uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu) Rok za prijavo: 3 dni

Prijavni obrazec (obvezno izpolniti)

Obvestilo o končanem postopku

8.12.2015
17.09.2015Svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN25)Obvestilo o končanem postopku16.11.2015
14.8.2015Višji svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (JN13)Obvestilo o končanem postopku6.10.2015
14.8.2015Svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (JN14)Obvestilo o končanem postopku30.9.2015
28.9.2015Finančnik VII/1 v Službi za proračun in financeObvestilo o končanem postopku28.9.2015
24.8.2015Poslovni sekretar V-II v Službi za pravne zadeveObvestilo o končanem postopku24.9.2015
24.8.2015Poslovni sekretar VI v Službi za pravne zadeveObvestilo o končanem postopku24.9.2015
16.4.2015Višji svetovalec v oddelku za izboljšanje konkurenčnosti, kmetijstva, živilstva in gozdarstvo (JN6)Obvestilo o končanem postopku2.9.2015
7.7.2015Vodja Službe za informacijsko tehnologijo (JN20)Obvestilo o končanem postopku28.8.2015
3.7.2015Tajnica V v Sektorju za podeželje, na nalogah programa razvoja podeželja 2014-2020.Obvestilo o končanem postopku28.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva (JN7)Obvestilo o končanem postopku27.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Službi za register kmetijskih gospodarstev (JN11)Obvestilo o končanem postopku21.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN4)Obvestilo o končanem postopku20.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Službi za javna naročila (JN18)Obvestilo o končanem postopku10.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN9)Obvestilo o končanem postopku9.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za upravno pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike (JN15)Obvestilo o končanem postopku8.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (JN5)Obvestilo o končanem postopku6.7.2015
16.4.2015Svetovalec v Službi za proračun in finance (JN17)Obvestilo o končanem postopku2.7.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Službi za proračun in finance (JN16)Obvestilo o končanem postopku30.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Službi za kadrovske zadeve (JN19)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Sektorju za podnebne spremembe, nevladne organizacije, šolstvo in knjigovodstvo (JN12)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (JN10)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Oddelku za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj (JN8)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Oddelku za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva (JN6)Obvestilo o končanem postopku24.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Sektorju za trajne nasade in sonaravno kmetijstvoObvestilo o končanem postopku23.6.2015
16.4.2015Svetovalec v Sektorju za trajne nasade in sonaravno kmetijstvoObvestilo o končanem postopku23.6.2015
16.4.2015Višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželjaObvestilo o končanem postopku23.6.2015
23.3.2015Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za denacionalizacijo in druge upravno pravne zadeve (za določen čas do 10.4.2016, za nadomeščanje uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)Obvestilo o končanem postopku1.4.2015
2.3.2015Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za upravno pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike (za določen čas do 29.1.2016, za nadomeščanje uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)Obvestilo o končanem postopku10.4.2015

 

2014 in starejše...

Datum objaveObjava prostega delovnega mestaObvestilo o končanem postopkuDatum objave obvestila
10.12.2014Javni natečaj prostega delovnega mesta višji svetovalec v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o končanem postopku11.12.2014
2.12.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, in sicer do 3. 12. 2015 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta  "tehnična pomoč")Obvestilo o končanem postopku25.11.2014
7.11.2014Objava razpisa za delovno mesto direktorja Javnega zavoda Kozjanski parkPristojnost MOP
4.11.2014 Javna objava prostega delovnega mesta tajnica V v Sektorju za kmetijske trge (za določen čas, s polnim delovnim časom, nadomeščanje uslužbenke za čas bolniške odsotnosti)Obvestilo o končanem postopku javne objave20.11.2014
4.11.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, in sicer do 20. 11. 2015 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta  ("tehnična pomoč")Obvestilo o končanem postopku24.12.2014
4.11.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom, za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, in sicer do 29. 10. 2015 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega oz. starševskega dopusta)Obvestilo o končanem postopku14.01.2015
14.10.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Višji svetovalec v Sektorju za kohezijoObvestilo o končanem postopku javne objave24.11.2014
10.10.2014Objava razpisa za delovno mesto direktorja / direktorice javnega zavoda Triglavski narodni parkPristojnost MOP
29.9.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za neposredna plačila, poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo (za določen čas do 29.9.2015, za nadomeščanje uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)Obvestilo o končanem postopku7.11.2014
26.9.2014Razpis za direktorja/ico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RSPostopek je zaključen
22.8.2014 Interni natečaj za delovno mesto podsekretar v Pravnosistemskem sektorjuObvestilo o končanem postopku23.10.2014
4.6.2014Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Direktoratu za okoljeObvestilo o končanem postopku javne objave15.7.2014
3.6.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave7.8.2014
30.5.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave16. 7. 2014
28. 5. 2014Javni natečaj za prosto delovno mesto podsekretar v Sektorju za upravljanje z vodamiObvestilo o končanem postopku javnega natečaja15. 7. 2014
28.5.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (za določen čas do 5. 5. 2015 oziroma do vrnitve javne uslužbenke s porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka)Obvestilo o končanem postopku javne objave25.7.2014
22.5.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave17. 7. 2014
14.5.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave13.6.2014
25.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave28.5.2014
25.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za izvajanje programa razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave27.5.2014
25.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas -  SVETOVALEC v Sektorju za lovstvo in ribištvoObvestilo o končanem postopku javne objave19.5.2014
24.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za podporo programu razvoja podeželja (za določen čas, s polnim delovnim časom do 31. 12. 2015 za dela, ki se organizirajo kot projekt z omejenim časom trajanja, in sicer na nalogah Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (“tehnična pomoč”)Obvestilo o končanem postopku javne objave9.5.2014
22.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za okolje in podnebne spremembe v Direktoratu za okolje, za določen čas na nalogah projekta LOCSEEObvestilo o končanem postopku javne objave16.6.2014
17.4.2014Interni natečaj za delovno mesto podsekretar v Sektorju za upravljanje z vodamiObvestilo o neuspelem internem natečaju15.5.2014
15.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - svetovalec v Sektorju za ohranjanje naraveObvestilo o končanem postopku javne objave9.5.2014
15.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - višji svetovalec v Sektorju za kohezijoObvestilo o končanem postopku javne objave28.5.2014
2.4.2014Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - strokovni sodelavec VII/1 v Službi za pravne zadeveObvestilo o končanem postopku javne objave16.4.2014
2.4.2014

Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Svetovalec v Službi za pravne zadeve, v Oddelku za denacionalizacijo in druge upravno-pravne zadeve

Obvestilo o končanem postopku javne objave16.4.2014
2.4.2014Interni natečaj za delovno mesto svetovalec v Službi za pravne zadeve v Oddelku za denacionalizacij in druge upravno pravne zadeveObvestilo o neuspelem internem natečaju2.6.2014
28.3.2014Javni natečaj za delovno mesto višji svetovalec v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o končanem postopku javnega natečaja14.8.2014
11.3.2014Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Sektorju za okolje in podnebne spremembeObvestilo o končanem postopku javne objave10.4.2014
5.2.2014Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Pravnosistemskem sektorju v Direktoratu za okolje za določen čas do 8. 2. 2015 oz. do vrnitve javne uslužbenke s porodniškega dopusta

Obvestilo o končanem postopku javne objave

9.4.2014
27.12.2013Javna objava prostega delovnega mesta poslovni sekretar V-II v Službi za proračun in finance (za določen čas 3 mesece oz. do vrnitve uslužbenke z bolniške odsotnosti)Obvestilo o končanem postopku javne objave20.1.2014
20.12.2013Javna objava prostega delovnega mesta podsekretar v Sektorju za ohranjanje narave (za nadomeščanje začasno odsotnega uslužbenca, in sicer do 1. 10. 2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave21.1.2014
16.12.2013Interni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VOZNIK FUNKCIONARJA IV, v Službi za splošne zadeveObvestilo o neuspelem internem natečaju8.1.2014
13.12.2013Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Službi za proračun in finance (za nadomeščanje uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 23. 1. 2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave10.2.2014
11.11.2013Interni natečaj za delovno mesto višji svetovalec v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o neuspelem internem natečaju13.12.2013
11.11.2013Interni natečaj za delovno mesto svetovalec v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o neuspelem internem natečaju13.12.2013
22.11.2012Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Službi za register kmetijskih gospodarstev (za nadomeščanje uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 9.11.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave16.12.2013
8.11.2013Javna objava prostega delovnega mesta direktor / direktorica Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravePostopek je zaključen
4.11.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Službi za organiziranje vladnih zadev (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 30.5.2014)

Obvestilo o končanem postopku javne objave

19.11.2013
4.11.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za upravno pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.11.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave15.11.2013
25.10.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Službi za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 18.9.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave26.11.2013
25.10.2013Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 31.10.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave13.11.2013
22.10.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za pravne zadeve
15.10.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za informacijsko tehnologijo
13.9.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec - pripravnik v Sektorju za kohezijo (za določen čas 10 mesecev)Obvestilo o končanem postopku javne objave1.10.2013
6.9.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec - pripravnik v Sektorju za kohezijo (za določen čas 10 mesecev)Obvestilo o končanem postopku javne objave19.9.2013
29.8.2013Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Oddelku za denacionalizacijo in druge upravno pravne zadeve (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 8.9.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave 19.9.2013
23.8.2013Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Sektorju za investicije v okolje (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.6.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave6.9.2013
9.8.2013Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Sekretar v Sektorju za kohezijo Obvestilo o končanem postopku javne objave22.8.2013
2.8.2013Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Svetovalec v Sektorju za kohezijo Obvestilo o končanem postopku javne objave23.8.2013
15.7.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Sektorju za gozdarstvoObvestilo o končanem postopku javne objave 20.8.2013
11.7.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za informacijsko tehnologijo
10.7.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za državne pomoči in razvoj
3.7.2013Javna objava prostega delovnega mesta podsekretar v Sektorju za investicije v okolje (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.6.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave22.7.2013
2.7.2013Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Višji svetovalec v Službi za EU koordinacijo in mednarodne zadeveObvestilo o končanem postopku javne objave22.7.2013
2.7.2013Javna objava prostega delovnega mesta  višji svetovalec v Sektorju za kohezijo (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.6.2015) Obvestilo o končanem postopku javne objave22.7.2013
28.6.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za kohezijo (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 30.6.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave10.7.2013
26.6.2013Javna objava prostega delovnega mesta  svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (za določen čas trajanja projekta, in sicer do 31.12.2015)Obvestilo o končanem postopku javne objave11.7.2013
14.6.2013Objava razpisa za delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Triglavski narodni parkPostopek je zaključen
12.6.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za pravne zadeve
13.5.2013Javna objava prostega delovnega mesta za določen čas - Svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacijeObvestilo o končanem postopku javne objave12.6.2013
6.5.2013Javna objava prostega delovnega mesta Višji svetovalec v Oddelku za upravno pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, in sicer do 16.11.2013)Obvestilo o končanem postopku javne objave22.5.2013
23.4.2013Javna objava prostega delovnega mesta Svetovalec v Sektorju za gozdarstvo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu)Obvestilo o končanem postopku javne objave22.5.2013
23.4.2013Javna objava prostega delovnega mesta Svetovalec v Sektorju za lovstvo in ribištvo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu)Obvestilo o končanem postopku javne objave5.6.2013
23.4.2013Javna objava prostega delovnega mesta Svetovalec v Službi za organiziranje vladnih zadev (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu)Obvestilo o končanem postopku javne objave14.10.2013
19.4.2013Javna objava prostega delovnega mesta Tajnica generalnega sekretarja V-I v Sekretariatu (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na bolniškem staležu)Obvestilo o končanem postopku javne objave10.9.2013
16.4.2013Poziv za opravljanje volonterskega pripravništva v Službi za pravne zadeve
16.4.2013Interni natečaj za za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za register kmetijskih gospodarstevObvestilo o končanem postopku internega natečaja4.7.2013
16.4.2013Interni natečaj za zasebo prostega delovnega mesta svetovalec v Oddelku za upravno-pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike Obvestilo kandidatom o neuspelem internem natečaju10.9.2013
15.2.2013Javna objava prostega delovnega mesta podsekretar v Sektorju za okolje in podnebne spremembe (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na bolniškem staležu)Obvestilo o končanem postopku javne objave19.3.2012
4.2.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, do 9. 1. 2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave28.2.2013
1.2.2013Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Krajinski park Strunjan Postopek je zaključen
25.1.2013Poziv k opravljanju volonterskega pripravništva v Službi za pravne zadeve
18.1.2013Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za kohezijo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, do 11.1.2014)Obvestilo o končanem postopku javne objave6.2.2013
10.12.2012Javna objava prostega delovnega mesta višji svetovalec v Sektorju za kmetijske trge, v Oddelku za neposredna plačila, poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo (za določen čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, do 28.11.2013)Obvestilo o končanem postopku javne objave4.1.2013
4.12.2012Javna objava prostega delovnega mesta svetovalec v Sektorju za ohranjanje narave obvestilo o končanem postopku javne objave 4.1.2013
21.9.2012Poziv za opravljanje volonterskega pripravništva
19.9.2013Razpis za delovno mesto poslovni sekretar V-II v Službi za proračun in financeObvestilo o končanem postopku javne objave5.10.2012
31.8.2013Razpis za direktorja / direktorice Zavoda za gozdove SlovenijePostopek je zaključen
10.1.2012Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta inšpektor za kakovos živil, v Inšpektoratu za kmetijstsvo, gozdarstvo in hrano v Območni enoti Nova GoricaObvestilo o neuspešno zaključenem javnem natečaju26.4.2012
24.1.2012Javna objava za zasebo strokovno-tehničnega delovnega mesta tajnica V za nedoločen čas, v Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, v Območni enoti KoperObvestilo o uspešno zaključeni javni objavi26.4.2012