Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mag. Židan: »Slovenija podpira prav vsak korak pri zmanjševanju administrativnih bremen«

Bruselj, 16. 7. 2018 – Na dananšnjem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo so pristojni ministri osrednjo pozornost namenili razpravi o reformnem svežnju za SKP po 2020, s poudarkom na poenostavitvi in subsidiarnosti. Zasedanja se je s strani Slovenije udeležil minister mag. Dejan Židan, ki je v razpravi poudaril, da je po današnji predstavitvi svežnja s strani Evropske komisije optimističen in kaže na to, da Komisija resnično želi zmanjšati administriranje in daje upanje. »Evropska komisija je politično voljo in besede uspela pretopiti v konkretne predloge«. Minister je ob tem še izpostavil pomen in pozdravil skupno izjavo Francije in Nemčije, da se sredstva za SKP ne smejo zmanjšati. Sicer pa je Avstrija danes predstavila program predsedovanja na področju kmetijstva v drugi polovici 2018, kjer bo največji poudarek namenila delu na področju zakonodajnih predlogov svežnja o reformi SKP po letu 2020. Ministri EU so se danes seznanili tudi z informacijo Poljske zaradi posledic dolgotrajne suše ter z informacijo Romunije o stanju na področju afriške prašičje kuge. Na pobudo Francije pa so ministri danes razpravljali tudi o naslednjih volitvah generalnega direktorja FAO, ki ga zadnja dva mandata vodi Jose Graziano da Silva.


•    Sveženj o reformi SKP za obdobje po letu 2020

 

Svet EU za kmetijstvo in ribištvo je danes opravil razpravo o reformnem svežnju za SKP po letu 2020, s poudarkom na poenostavitvi in subsidiarnosti. Javno posvetovanje o posodobitvi in poenostavitvi SKP, ki ga je izvedla Evropska komisija pred pripravo Sporočila o prihodnosti preskrbe s hrano, je potrdilo relevantnost obstoječih instrumentov SKP, a hkrati poudarilo pretirano administracijo te politike. Zato sta ravno poenostavitev in subsidiarnost ključni prioriteti predlogov EK za SKP po 2020.

 

Minister mag. Dejan Židan je v razpravi dejal, da današnja predstavitev kaže na to, da Komisija resnično želi zmanjšati administriranje in nam daje upanje. »Kljub tem obetom pa moramo biti pozorni, da bomo obljubo kmetom in prehranski industriji o zmanjšanju administrativnih bremen lahko tudi uresničili«. Ob tem je minister opozoril na tveganje pri strateškem načrtovanju, kjer bi lahko zahtevnost načrtovanja otežila izvajanje in časovnico izplačil neposrednih plačil postavila pod vprašaj. Zato je poudaril, da moramo zagotoviti enostavno programiranje strateških načrtov in enostaven postopek odobritve s strani Komisije. Po besedah ministra področje kontrol predstavlja posebno velik potencial za poenostavitve, če bodo države članice svoje sisteme lahko prilagodile finančnim tveganjem. Pozdravil je tudi zmanjšanje števila delegiranih aktov, ob tem pa tudi izpostavil pravočasni sprejem preostalih«. »Slovenija podpira prav vsaj korak pri zmanjševanju administrativnih bremen«, je še zaključil minister. Sicer pa je ob tej priložnosti tudi pozdravil in podprl izjavo Francije in Nemčije. »Navdušeni smo nad dogovorom Francije in Nemčije, da se sredstva SKP ne smejo zmanjšati in to Slovenija zelo podpira«.


•    Delovni program avstrijskega predsedstva

 

Avstrija je na današnjem zasedanju Sveta EU predstavila delovni program predsedstva v drugi polovici leta 2018. Slovenija podpira predstavitev prednostnih nalog avstrijskega predsedstva, ki so glavna vodila tudi za Slovenijo. »V zvezi z reformo SKP Slovenija podpira ambiciozne načrte predsedstva, saj je pomembno, da se v Svetu doseže čim večji napredek«. Minister mag. Dejan Židan je ob tem še izpostavil, da je za Slovenijo zlasti pomemben napredek pri preprečevanju nepoštenih trgovinskih praks in večja transparentnost postopkov za odobritev potencialno nevarnih snovi (fitofarmacevska sredstva, področje GSO).

 

Avstrija bo na področju kmetijstva največji poudarek namenila delu na področju zakonodajnih predlogov svežnja o reformi SKP po letu 2020. Cilj predsedstva na tem področju je najti pravo ravnotežje med obstoječimi ukrepi in novimi pristopi in ob hkratnem varovanju SKP kot skupne strateške politike EU zagotoviti prožnost in subsidiarnost za države članice. Predsedstvo bo tudi nadaljevalo delo na področju zakonodajnega predloga o izboljšanju položaja kmetov v agroživilski verigi (direktiva o nepoštenih praksah). Cilj te driektive je, da se v EU čim prej vzpostavijo minimalna skupna pravila glede preprečevanja nepoštenih praks v agroživilski verigi. Predsedstvo bo z namenom, da se okrepi zaupanje potrošnikov v prehransko politiko EU, nadaljevalo s posvetovanjem o predlogu Komsiije glede transparentnosti v prehranski verigi, kjer je glavni cilj povečanje transparentnosti postopkov EFSE, ki so podlaga za odobritve. 

 

Na področju gozdarstva bo predsedstvo pregledalo možnost nadaljevanja pogajanj o pravno zavezujočem dogovoru o gozdovih Evrope. Na področju ribištva bodo, v skladu z določili skupne ribiške politike konec leta opredeljene dovoljene ribolovne možnosti v obliki celotnih dovoljenih ulovov. Na področju skupne ribiške politike je z vidika Slovenije pomembno, da se bo skušalo doseči napredek glede predloga o spremembi uredbe o izvajanju nadzora ribištva, ter predloga o evropskem pomorskem in ribiškem skladu po letu 2020.

 

Avdio posnetek izjave ministra na novinarski konferenci in vprašanja novinarjev.


*    *    *