Skoči na vsebino

NOVICA

JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKU STRATEŠKEGA NAČRTA PROMOCIJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV ZA OBDOBJE 2019-2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS daje v javno razpravo osnutek Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019-2024 (strateški načrt). 

 

Strateški načrt je izdelan na podlagi 6. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Ur. l. RS, št. 26/2011 in Ur. l. RS, št. 57/2012) in je nadgradnja ter nadaljevanje prvega strateškega načrta promocije, sprejetega za obdobje 2013-2018.

Strateški načrt vključuje dosežke iz prvega 6-letnega strateškega obdobja in analize stanja, definira ciljne skupine, ključne dejavnike uspeha in komunikacijske cilje, strateške usmeritve ter načrtovanje izvedbe promocije.

 

Dokument je bil javnosti predstavljen na javni razpravi na sejmu AGRA, 27. avgusta 2018 ter objavljen na spletni strani www.nasasuperhrana.si, ki je namenjeni izvajanju promocije po ZPKŽP ter vsem deležnikom. S tem se je javna razpravo o strateškem načrtu tudi začela in poteka do vključno 15. septembre 2018. Zainteresirana javnost lahko komentarje in mnenja na osnutek strateškega načrta posreduje elektronsko na naslov: promocija.mkgp(at)gov.si.

 

Rezultati iz javne razprave bodo ustrezno upoštevani v strateškem načrtu in vključeni v povzetek gradiva za obravnavo in sprejem streteškega načrta na Vladi RS.

 

Poleg osnutka strateškega načrta promocije je izdelana tudi strnjena verzija streteškega načrta. Oba sta dostopna na spodnji povezavi:

Osnutek strateškega načrta promocije  kmetijskih in živilskih proizvodov 2019-2024

Osnutek strateškega načrta promocije  kmetijskih in živilskih proizvodov 2019-2024 – strnjena različica