Skoči na vsebino

NOVICA

V javni razpravi osnutek strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019-2024

V javni razpravi je osnutek Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019-2024 (strateški načrt), ki je Izdelan na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZKŽP, Ur. l. RS, št. 26/2011 in Ur. l. RS, št. 57/2012) in je nadgradnja ter nadaljevanje prvega strateškega načrta promocije, sprejetega za obdobje 2013-2018. Dokument je bil javno predstavljen na sejmu AGRA konec avgusta, javna razprava pa poteka do vključno 15. septembra 2018, zainteresirana javnost pa lahko komentarje in mnenja posreduje na e-naslov: promocija.mkgp@gov.si.

Osnutek novega strateškega načrta vključuje dosežke iz prvega šestletnega strateškega obdobja ter analize stanja, definira ciljne skupine, ključne dejavnike uspeha in komunikacijske cilje, strateške usmeritve ter načrtovanje izvedbe promocije. Dokument je bil javnosti že predstavljen na javni razpravi, ki je potekala 27. avgusta letos na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, objavljen pa je tudi na spletni strani Naša super hrana - Nacionalni projekt za promocijo lokalne hrane, ki je namenjena izvajanju promocije po ZPKŽP ter vsem deležnikom. 

 

Pripombe oz. mnenja iz javne razprave bodo ustrezno upoštevana v strateškem načrtu ter vključena v povzetek gradiva za obravnavo in sprejem na Vladi RS. Poleg osnutka strateškega načrta promocije je izdelana tudi strnjena verzija tega dokumenta. 

 

Več o osnutku Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019-2024…
  

*    *     *