Skoči na vsebino

NOVICA

Z novim šolskim letom se začenja tudi izvajanje šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka

Ljubljana, 6. 9. 2018 - Z začetkom novega šolskega leta se je v osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami začelo drugo leto izvajanja šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Gre za ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije, EU namreč vsaki državi članici nameni finančno pomoč za izvajanje šolske sheme, in sicer za brezplačno razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka otrokom v izobraževalnih ustanovah. Slovenija je po 7-letnem izvajanju dveh shem - sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka - v lanskem šolskem letu uspešno začela izvajati novo šolsko shemo, ki združuje prejšnji dve shemi.

Namen šolske sheme je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, ter s spremljevalnimi izobraževalnimi ukrepi izboljšati njihove prehranske navade ter izobraževati o zdravih prehranskih navadah, kratkih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Vsaka država članica izvaja šolsko shemo na osnovi svoje 6-letne strategije ... 

 

V lanskem šolskem letu je bilo v šolsko shemo prijavljenih 444 osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, od tega vse za razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave, 226 VZI pa tudi za razdeljevanje šolskega mleka. Izvedeni so bili različni spremljevalni izobraževalni ukrepi. Letos bo v šolsko shemo vključenih  približno enako število VZI (437 za sadje in zelenjavo ter 229 za mleko). 

 

Šole lahko, v skladu s seznamom upravičenih proizvodov v 6-letni strategiji, otrokom brezplačno kot dodatni obrok razdeljujejo več vrst svežega sadja (21) ter zelenjave (22), od tega se največ razdeli jabolk, sledijo hruške, mandarine, jagode, kaki, češnje, grozdje, kivi, pa tudi orehi in lešniki. Pri zelenjavi prednjači korenje, sledijo paradižnik, paprika in redkvice. Poleg svežega sadje in zelenjave se v manjšem obsegu razdeljujeta tudi kislo zelje in repa ter suho sadje. 

 

Poleg mleka, ki se ga razdeli največ, šole lahko razdeljujejo tudi mlečne izdelke brez dodatkov (brez sladkorja, arome, sadja, oreškov, kakava…), kot npr.: navadni jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuto. 

 

Za šolsko shemo je v lanskem in letošnjem šolskem letu - za vsako leto posebej - namenjenih okvirno 1,5 mio EUR, od tega približno 1 mio EUR zagotovi EU, ostala sredstva pa se zagotovijo iz proračuna RS. Evropska unija je Sloveniji za lansko šolsko leto dodelila 1.091.222 EUR, za letošnje pa nekoliko manj (3%), 1.057.929 EUR.
 

Glede na obravnavanje zahtevkov šol in izplačil MKGP ocenjuje, da bo izkoristek sredstev za šolsko sadje in zelenjavo skoraj 100%, medtem, ko bo pri šolskem mleku izkoristek nekoliko nižji (75%). 

 

Več o shemi šolskega sadja in zelenjave ter mlečnih izdelkov …

 

*    *     *