Skoči na vsebino

NOVICA

Objava predloga Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020


Ljubljana, 14. 9. 2018 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v javno razpravo posredovalo predlog Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020. Ta pravilnik celovito ureja odgovornost upravičencev do sredstev iz Programa razvoja podeželja o obveščanju javnosti o podprtih aktivnostih iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 24. 9. 2018.

 

S pravilnikom se natančno ureja zavezance za označevanje vira sofinanciranja in načine označevanja vira sofinanciranja v skladu z vrsto ukrepa, podukrepa ali operacije in s prejeto višino sredstev iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, ki je bila dodeljena z odločbo ali javnim naročilom, glede obveščanja javnosti o podpori iz sklada EKSRP. Prav tako so eksplicitno določeni obvezni elementi označevanja vira sofinanciranja, še posebej simboli Slovenije, Evropske unije in Programa razvoja podeželja.

 

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp(at)gov.si najpozneje do ponedeljka, 24. 9. 2018.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9625.