Skoči na vsebino

NOVICA

Do januarja predvidoma 11 javnih razpisov v okviru PRP 2014–2020

Ljubljana, 27. 9. 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP). Do januarja prihodnje leto bo predvidoma objavljenih 11 javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja. Potencialni upravičenci naj pravočasno pripravijo potrebne dokumente, za pomoč pa se lahko obrnejo tudi na INFO točke PRP.

Novost posodobljenega terminskega načrta sta dva javna razpisa v okviru podukrepa 4.1 Podpora naložbam v kmetijska gospodarstva. Razpis za naložbe, namenjene individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov bo predvidoma objavljen novembra, javni razpis za dodelitev pomoči za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe pa januarja 2019. Javnega razpisa za podporo za izvajanje operacije sodelovanja iz ukrepa LEADER/CLLD letos ne bodo ponovili, ker so bila sredstva porabljena na prejšnjem razpisu.

 

V okviru ukrepov, podukrepov in operacij PRP 2014-2020 so do konca leta tako predvideni naslednji javni razpisi:
•    ukrep 9 – Ustanavljanje skupin organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju (konec septembra);
•    podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (oktobra);
•    podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (novembra)
•    podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (novembra)
•    podukrep 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (decembra);
•    iz naslova štirih podukrepov ukrepa 16 – Sodelovanje (štirje razpisi decembra);
•    podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019 (januarja)
•    podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov – MSP in velika podjetja (januarja).

 

Javni razpis za ukrep Ustanavljanje skupin organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo predvidoma objavljen že ta petek oziroma v začetku prihodnjega tedna.

 

Dodatne informacije