Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

3. seja Vlade RS

Ljubljana, 4. oktober 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela eno točko iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejitvami iz PRP 2014-2020

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. 


Spremenjena uredba podaljšuje rok, do katerega morajo upravičenci, vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOKOP) in v ukrep ekološko kmetovanje, opraviti program obveznega usposabljanja za leto 2018. Novi datum je 15. marec 2019. Prav tako spremenjena uredba podaljšuje rok, do katerega mora Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) prevzeti podatke o opravljenem rednem usposabljanju. Podaljšanje roka za izvedbo usposabljanj bo omogočilo, da bodo upravičenci pravočasno izpolnili to obveznost, ki je pogoj za prejem plačila za izvajanje obeh ukrepov.


Pri operaciji Ohranjanje mejic ukrepa KOKOP se s spremembo uredbe prepoveduje obrezovanje na način, ki mejico poškoduje. Izvajanje neustreznih praks vzdrževanja mejice ima negativen vpliv na habitat mejice in vrste, ki so tam prisotne, s čimer se ne izpolnjuje namena te operacije, to je ohranjanje mejic.


Da bi se zagotovila sorazmernost sistema kršitev in sankcij, uredba spreminja obravnavo kršitev zahtev navzkrižne skladnosti. Pri določitvi sankcije se bo ustrezneje upoštevala teža kršitve.
Zaradi uskladitve s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, uredba spreminja in dopolnjuje šifrant iz priloge 6, ki določa seznam kmetijskih rastlin, za katere se lahko uveljavljajo plačila za ukrepe razvoja podeželja. Spremembe in dopolnitve priloge 16 pa so povezane z obravnavo kršitev v zvezi z obrezovanjem mejice in zadevnimi sankcijami ter nekaterimi drugimi kršitvami.


*    *    *