Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javni poziv za kandidata za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Ljubljana, 5. oktober 2018 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 28. septembra v Uradnem listu objavilo Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Vlada RS je na svoji prvi seji, 13. septembra 2018 dr. Jožeta Podgorška razrešila pristojnosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in ga imenovala na mesto državnega sekretarja. Poziv za izbiro novega Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki ga vlada RS imenuje na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, in v soglasju pristojnega ministra za trgovino. Imenovanje velja za obdobje petih let. Poziv bo odprt do 13. oktobra letos. 


Za varuha je lahko imenovana oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano. Kandidat za varuha ne sme biti član v organu upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane ter ne sme imeti funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata.


Naloge in delovanje Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano so spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, objavljanje primerov dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o obveščanje javnost o tem, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti. Javni agenciji RS za varstvo konkurence mora Varuh prijaviti morebitna nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano in letno poročati Vladi RS o primerih dobrih in slabih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. Varuh prav tako Vladi RS predlaga sprejetje tistih ukrepov, ki pozitivno vplivajo na verigo preskrbe s hrano, pri čemer upošteva varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti. Varuh svoje delo opravlja nepoklicno. 

 

Uradni list - javni poziv zainteresiranim kandidatom

 

*    *    *