Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

4. seja Vlade RS

Ljubljana, 11. oktober 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.


Obstoječa Uredba je bila spremenjena in dopolnjena, da bi se povečala njena jasnost in odpravile pomanjkljivosti, ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že objavljene javne razpise.


Uredba po novem določa, da mladi prevzemniki nedavno prevzetih kmetijskih površin ne morejo prodati. Ta določba omejuje le promet z zemljišči in objekti, ki se uporabljajo v kmetijske namene.


Dokazilo o najmanj triletnih delovnih izkušnjah na kmetijskem gospodarstvu bodo upravičencem od sedaj lahko podpisovale le osebe, ki so v registru kmetijskih gospodarstev vpisane najmanj tri leta.


Med ostalimi novostmi sta še dopustitev davčnega dolga ob prijavi na razpis v višini do 50 evrov in ukinitev obveznosti označevanja vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020 na sedežu kmetijskega gospodarstva. 


Med ustrezna poklicna znanja in usposobljenosti, ki jih morajo imeti upravičenci do sredstev, je bil dodan naziv izdelovalec kruha, potic in testenin na tradicionalen način, ki je v letu 2017 izpolnil pogoje za umestitev na seznam ustreznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

*   *   *
 

Stališče Vlade RS do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2019 uporabljajo v Baltskem morju
 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2019 uporabljajo v Baltskem morju. Vlada RS podpira predlog uredbe, ki slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu. 


Cilj tega predloga je za leto 2019 za gospodarsko najpomembnejše staleže rib v Baltskem morju določiti ribolovne možnosti za države članice EU. 

 

*   *   *

Stališče Vlade RS do Predloga Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede ribolovnih možnosti za brancina
 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede ribolovnih možnosti za brancina. Vlada RS podpira predlog uredbe. 


Predlog uredbe spreminja ribolovne možnosti za brancina v Atlantiku in ne zadeva slovenskega ribištva. Uredba določa ribolovne možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. 

 

*   *   *