Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dr. Pivec: »Sedaj je pravi čas, da razpravljamo o konkretnih poenostavitvah«

Luksemburg, 15. 10. 2018 – Na dananšnjem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo so pristojni ministri osrednjo pozornost namenili obravnavi poročila o napredku pri obravnavi predloga uredbe o strateškem načrtovanju SKP. Zasedanja se je s strani Slovenije udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec, ki je v svojem nastopu dejala, da poročilo dobro povzema dosedanje razprave na politični in strokovni ravni in da je predsedstvo za današnje ministrsko srečanje izbralo ključna odprta vprašanja. »Ocenjujem, da je pravi čas, da razpravljamo o konkretnih poenostavitvah v novem izvedbenem modelu, sploh sedaj, ko imamo na voljo vzorec strateškega načrta, pa tudi poglede o tem, kako bomo najlažje dosegli višje ambicije na področju okolja in podnebnih sprememb.« Ob robu zasedanja se je ministrica sestala tudi s komisarjem EU za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenujem Vello ter komisarjem EU za za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom.

Na današnjem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo je potekala razprava o poročilu o napredku pri obravnavi predloga uredbe o strateškem načrtovanju SKP. Poročilo celovito povzema ključna stališča držav članic, podana na ravni delovnih skupin, in Posebnega odbora za kmetijstvo. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je razpravi pri vprašanju o zagotavljanju zadostne mere prožnosti in ob tem zagotavljanju enakih pogojev za vse pri predlaganem novem izvedbenem modelu poudarila, da je za strateško načrtovanje v skladu s subsidiarnostjo pomembno, da so razen osnovnega plačila sheme neposrednih plačil prostovoljne, enako pa velja za ukrepe  upravljanja s tveganji ter sektorske programe. »Posebej bi želela izpostaviti še proizvodno vezana plačila, s katerimi lahko naslovimo specifične probleme v sektorjih in kjer se zavzemamo, da se ohrani sedanji najvišji dovoljen delež ovojnice neposrednih plačil, t.j. v primeru Slovenije 15%; prožnejša izbira intervencij na podlagi nacionalnih specifik je hkrati tudi ključna poenostavitev.« Zato je predstavljen vzorec strateškega načrta po mnenju ministrice korak naprej v konkretnih razpravah, a bistveno je sedaj tudi jasno določiti obseg zahtevanih informacij za posamezne vsebine ter predvsem kriterije za odobritev načrtov.

 

Pri vprašanju glede povečevanja okoljske učinkovitosti SKP oz. ali so predlagani instrumenti ter njihove interakcije primerne za naslavljanje okoljskih in podnebnih izzivov v bodoče, pa je ministrica dejala, da mora SKP posvetiti še več pozornosti področju varovanja okolja, narave in podnebnih sprememb. »Te višje cilje bo lažje doseči preko za kmete prostovoljnih ukrepov, kjer imajo države več možnosti, da ukrepe prilagodijo specifičnim razmeram«. Dodaten argument za prostovoljnost je po mnenju ministrice boljše sprejemanje ukrepov s strani pridelovalcev ter njihova večja vključenost. »To vključuje tudi možnost, da se pri izračunu višine plačil poleg izpada dohodka in nastalih stroškov upošteva tudi širša okoljska vrednost in s tem zagotovi, da so ukrepi privlačni za kmete«.  Dvig zahtev po mnenju dr. Aleksandre Pivec v okviru pogojenosti ni zagotovilo, da bodo doseženi boljši rezultati na področju okolja in podnebnih sprememb. »Zlasti popolna prepoved preoravanja trajnega travinja na natura 2000 območjih, kje ima Slovenija najvišji delež v EU, je povsem neživljenjska, saj bi se v našem primeru to nanašalo na 1/3 vseh površin trajnega travinja«. Zato rabimo pri implementaciji zahtev pogojenosti prožnost za izvedbo na ravni države, vključno z možnostjo definicij izjem. Ob tem je ministrica še poudarila, da dvig zahtev bistveno zožuje tudi možnosti oblikovanja smiselnih, izvedljivih in preverljivih prostovoljnih ukrepov. 

 

Na področju ribištva so ministri EU imeli razpravi glede predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2019 uporabljajo v Baltskem morju, potekala pa je tudi izmenjava mnenj glede odprtih vprašanj v pogajanjih med EU in Norveško o ribolovu za leto 2019. Sicer pa so se ministri danes seznanili tudi z informacijo Evropske komisije o situaciji glede afriške prašičje kuge v EU, ki je prisotna v 10 državah članicah, stanju pa področju sladkorja v EU ter o kandidatih za generalnega direktorja Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV) in generalnega direktorja FAO pri Združeni narodih. 

 


*    *    *