Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica dr. Pivec na svetovni dan hrane na konferenci o prehrani

Koper, 16. oktober 2018 - Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila uvodnega dela dvodnevne konference ob svetovnem dnevu hrane z naslovom »Hrana, prehrana, zdravje«. Hrana in prehrana predstavljata izziv in obet človeštvu, ki vidi svojo prihodnost v zdravem načinu življenja in prehranjevanja. Organizatorji dogodka so: EFTN mreža, ki je izšla iz aktivnosti »Evropske deklaracije o hrani prehrani in tehnologiji za zdravje«, ECPD Inštitut za okolje ter ZRS Koper.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je na konferenci izpostavila dejstva o lakoti v svetu na eni strani ter o zaskrbljujočem trendu naraščanja prekomerno težkih in debelih prebivalcev na drugi strani. Med vzroki za takšno stanje sta predvsem povečana negotovost preskrbe s hrano in (ne)dostopnost kakovostne in raznolike prehrane. Na takšno stanje vplivajo različni dejavniki: v ospredju so zagotovo podnebne spremembe, sledijo pa vpliv oboroženih konfliktov in vojn. 


Spreminjanje podnebja in s tem povezani ekstremi so med ključnimi dejavniki naraščanja lakote in kriz preskrbe s hrano v vseh njenih 4 dimenzijah - razpoložljivosti, dostopa, porabe in stabilnosti. Najbolj revni predeli sveta so tudi med najbolj prizadetimi. Zato je potrebno vložiti vse napore v boljše prilagajanje na podnebne spremembe.


Tudi slovenska kmetijska politika stremi k razvoju podeželja ter trajnostnemu kmetijstvu. Posebno pozornost tako namenjamo prehranski varnosti in odpravljanju revščine z ostalimi komponentami trajnostnega razvoja, ob upoštevanju vidika trajnostnega upravljanja z naravnimi viri ter varovanja okolja. 


V središču razvojnih izzivov Slovenije pa so nenazadnje tudi podnebne spremembe, ki zahtevajo skladne ukrepe za zmanjševanje izpustov in za prilagajanje nepovratnim procesom v vseh sektorskih politikah, zato so nujni ukrepi za prehod v nizkoogljično družbo. Tako Slovenija v nadaljevanju razprav o srednjeročnih ciljih evropske podnebne politike za leto 2030 zahteva pravično in stroškovno učinkovito porazdelitev bremen potrebnih ukrepov med države članice ter upoštevanje nacionalnih okoliščin. 


Letošnji slogan svetovnega dne hrane je »Naša dejanja so naša prihodnost. Svet brez lakote je mogoč«. Na današnji konferenci je bil v ospredju globalni prehranski vidik, čez mesec dni pa se bomo osredotočali na lokalni vidik. Tretji petek v novembru – torej 16. novembra, bomo že sedmič obeleževali dan slovenske hrane ter v vrtcih, osnovnih šolah in drugih pridruženih inštitucijah že osmič tradicionalno izvajali slovenski zajtrk, za katerega si želimo, da bi bil sestavljen iz lokalne hrane. 


Ne glede na globalno oziroma regionalno raven pa ni dovolj, da se lakote v svetu samo zavedamo. Potrebni so konkretni koraki, tako v smeri prilagajanja in spreminjanja praks na področju proizvodnje hrane kot varovanja okolja. Pri tem štejejo dejanja vsakega posameznika.
 

*   *   *