Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

5. seja Vlade RS

Ljubljana, 18. oktober 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mnenja o pobudi OZ Magro Grosuplje in drugih za oceno ustavnosti nekaterih delov Zakona o zadrugah 

 

Vlada RS je sprejela mnenje o pobudi OZ Magro, z. o. o., Tatjana Bavdek, oz. Železopromet, z. o. o., KGR, Vuković Juraj, s. p., Babnik, d. o. o., Oven Set, d. o. o., Petrič Marjan, s. p. izdelava elektromehanskih izdelkov, Zora Domžale, z. o. o., Zoran Gubanc, OZ Trgokooperant, z. o. o., so. p., za oceno ustavnosti prvega odstavka a 48.a člena ter prve alineje četrtega odstavka in petega odstavka 74. člena zakona o zadrugah ter 31.9. a), 31.14 in 31.15 točke slovenskih računovodskih standardov.


Vlada se z navedbami in očitki pobudnic o kršitvah Ustave RS in zakonov ne strinja in meni, da pobudnicam niso bile kršene ustavne pravice ter da prvi odstavek a 48.a člena ter prva alineja četrtega odstavka in peti odstavek 74. člena ZZad ter točke 31.9. a), 31.14 in 31.15 SRS (2016) niso v neskladju z Ustavo RS.

 

*    *     *
 

Stališče Vlade do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu EU zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino 

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino (OIV). Vlada RS se strinja s predlogom sklepa.

 

Ta predlog zadeva sklep o določitvi stališča, ki se v imenu Unije zastopa na seji generalne skupščine OIV 23. novembra 2018 v Urugvaju. OIV je medvladna znanstvena in tehnična organizacija, dejavna v sektorju vinske trte, vina, pijač na osnovi vina, namiznega grozdja, rozin in drugih proizvodov vinske trte.

 

O osnutkih resolucij, ki bodo na naslednji generalni skupščini OIV predložene v glasovanje, so obširno razpravljali znanstveniki in tehnični strokovnjaki vinskega sektorja. Prispevajo k mednarodnemu usklajevanju standardov za vino in bodo določile okvir, ki bo zagotovil pošteno konkurenco pri trgovanju s proizvodi iz vinskega sektorja, zato bi jih bilo treba podpreti.

 

 

*    *    *