Skoči na vsebino

NOVICA

Objava predloga Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2019

MKGP je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2019.

 

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2019 določa ukrep Dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ), in predstavlja podlago za nadaljevanje izvajanja ukrepa DŽ, ki ga izvajamo že od leta 2014. Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa DŽ z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora možnih zahtev ter pogojev za izpolnjevanje le-teh znotraj posamezne operacije, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev itd. V letu 2019 se bo ukrep DŽ izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

 

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp(at)gov.si najpozneje do petek, 9. 11. 2018.
 

 

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2019