Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Udeležba ministrice Pivec na zasedanju ministrov jugovzhodne Evrope v Makedoniji (14. in 15. november 2018)

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo 14. in 15. novembra 2018 v Strugi v Makedoniji udeležila 12. zasedanja kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope. Udeležba predstavlja prvi obisk na območju Zahodnega Balkana in predstavlja podporo državam pristopnicam Zahodnega Balkana v sklopu njihovega približevanja k evropskim integracijam. 

 

Vsakoletno zasedanje kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope organizira Stalna delovna skupina za regionalni razvoj na območju jugovzhodne Evrope (SWG RRD). To je mednarodna organizacija, ki koordinira čezmejne oz. regionalne projekte razvoja podeželja in kmetijstva v sodelujočih državah ter je med drugim tudi pomembna partnerica pri pogovorih z Evropsko komisijo ter ključnimi donatorji. Makedonija bo na zasedanju prevzela enoletno predsedstvo delovni skupini od Bosne in Hercegovine. 

 

Na zasedanju bodo udeleženci - kmetijski ministri in njihovi namestniki iz regije Zahodnega Balkana (Makedonija, Črna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, BiH) in visoki predstavniki Evropske komisije ter držav članic EU, ki imajo status opazovalke (Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Nemčija, Bolgarija) – razpravljali o približevanju držav pristopnic z območja jugovzhodne Evrope k EU. 

 

Države kandidatke in potencialne kandidatke močno računajo na svetovalno podporo in tehnične izkušnje Slovenije pri pripravah na prevzem pravnega reda EU v poglavjih  11 - Kmetijstvo in razvoj podeželja, 12 - Varna hrana, veterinarska politika in politika varstva rastlin ter 13 – Ribištvo, kar Slovenija omogoča v sklopu okvirnega programa mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019. MKGP je na tem področju zelo aktivno. 

 

Ob robu srečanja bo potekalo bilateralno srečanje z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Makedonije, g. Ljubčom Nikolovskim. Ministra bosta pregledala dosedanje aktivnosti, med drugim je bil v letu 2018 uspešno izveden projekt bilateralne tehnične pomoči, na temo »krepitev kapacitet institucij za izvajanje pobude LEADER in imenovanje lokalnih akcijskih skupin v Makedoniji«. S ciljem še bolj učinkovitega sodelovanja bo na srečanju podpisan Akcijski načrt za izvedbo aktivnosti za obdobje 2018-2020.

 

Prav tako se bo ministrica srečala s podpredsednikom Vlade in ministrom za razvoj podeželja Črne gore, g. Milutinom Simovićem. Pregledala bosta izvajanje aktivnosti, ki potekajo na podlagi Akcijskega načrta sodelovanja med Ministrstvom za kmetijstvo in razvoj podeželja Črne gore in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za obdobje 2016-2021 (podpisan v letu 2017), ter načrtovane prihodnje aktivnosti.

 

*    *    *

 

Podrobnejše informacije glede dogodkov MKGP / dogovori za izjave predstavnikov MKGP za medije: Luka Kočevar gsm: +00386 41 / 495 163; e-naslov: pr.mkgp@gov.si