Skoči na vsebino

NOVICA

8. seja Vlade RS

Razrešitev generalnega direktorja in imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

 

Vlada RS je Benedikta Jeranka, z dnem 15. 11. 2018 razrešila s položaja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Vlada RS je se z dnem 16. 11. 2018 tudi imenovala mag. Mirana Miheliča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja ARSKTRP, in sicer za največ šest mesecev.

 

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih lahko Vlada RS na predlog ministrice v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge.

 

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlagala Vladi RS, da na mesto v. d.  generalnega direktorja ARSKTRP imenuje mag. Mirana Miheliča. Mag. Miran Mihelič je diplomirani inženir agronomije in magister znanosti za državne in evropske študije. Trenutno zaseda delovno mesto vodje Sektorja za neposredna plačila na ARSKTRP. Zelo dobro pozna delovanje ARSKTRP in ukrepe skupne kmetijske politike. Med drugim je tudi predstavnik Republike Slovenije v Odboru za neposredna plačila pri Evropski komisiji in predstavnik v Skupini za spremljanje in vrednotenje skupne kmetijske politike pri Evropski komisiji.

 

* * *

Stališče Vlade RS do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020
 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020. Vlada RS podpira predlog uredbe.


Predlog uredbe Sveta ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski ribiči ne izvajajo ribolova v Atlantiku, ki ga zadeva predlog uredbe.


EU od leta 2003 ureja ribolov globokomorskih vrst v smislu celotnega dovoljenega ulova glede na vrsto in območje in v smislu največje ribolovne zmogljivosti v severovzhodnem Atlantiku.


Predlog uredbe določa omejitve ulova komercialno najpomembnejših globokomorskih vrst v vodah Unije in mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika za ribiške flote Unije, da bi se dosegel cilj skupne ribiške politike glede zagotovitve ribištva na ravni, ki je okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnostna.

 

* * *