Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Pivec na ministrski konferenci izpostavila pomen sodelovanja z državami zahodnega Balkana

Skopje, Struga, 15. 11. 2018 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila 12. zasedanja kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope. V svojem nastopu je ministrica poudarila, da so pogajanja za vstop v EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja ter varne hrane med najbolj zahtevnimi in da je ključnega pomena dobra priprava držav na čimprejšnje črpanje razpoložljivih sredstev predpristopne pomoči IPARD. Slovenija je pri tem še naprej pripravljena pomagati s svojim znanjem in izkušnjami.

Na današnjem zasedanju so udeleženci zasedanja Stalne delovne skupine za regionalni razvoj podeželja na območju jugovzhodne Evrope - kmetijski ministri in njihovi namestniki iz regije Zahodnega Balkana (Makedonija, Črna gora, Srbija, Albanija, Kosovo, BiH) in visoki predstavniki Evropske komisije ter držav članic EU, ki imajo status opazovalke (Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Nemčija, Bolgarija) – razpravljali o približevanju držav pristopnic z območja jugovzhodne Evrope k EU. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v svojem nagovoru poudarila, da je pristop k EU zahteven proces, ki zahteva veliko naporov na ravni politike in administracije. Pogajanja na področju kmetijstva in razvoja podeželja ter varne hrane pa so med najbolj zahtevnimi v okviru evropskega pravnega reda. Slovenija je bila v pogajalskem procesu uspešna in je uspela zagotoviti ugodno izhodišče za slovenske kmete ob vstopu v EU leta 2004. Svoje izkušnje in znanje je pripravljena deliti z državami Zahodnega Balkana. V 2018 smo gostili več študijskih obiskov iz držav Zahodnega Balkana in, kljub omejenim človeškim in finančnim virom, izvedli tudi dva projekta bilateralne tehnične pomoči. Prvi je bil namenjen krepitvi IPARD struktur in uvedbi ukrepa »diverzifikacija na kmetijah«, drugi pa je bil posvečen implementaciji LEADER pristopa in priznanju lokalnih akcijskih skupin. Ministrica je poudarila pomen črpanja razpoložljivih sredstev predpristopne pomoči IPARD ter priprave na izvajanje ukrepov, ki so pripravljeni na podlagi zahtev EU in prilagojeni na način, da države kandidatke lahko naslovijo svoje probleme podeželja in razvoja kmetijstva. Slovenija jim je pri tem tudi v prihodnje pripravljena nuditi pomoč in podporo.

 

Udeležba Slovenije na 12. zasedanju kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope v Strugi predstavlja podporo državam pristopnicam Zahodnega Balkana v sklopu njihovega približevanja k evropskim integracijam. Vsakoletno zasedanje kmetijskih ministrov z območja jugovzhodne Evrope organizira Stalna delovna skupina za regionalni razvoj na območju jugovzhodne Evrope (SWG RRD). To je mednarodna organizacija, ki koordinira čezmejne oz. regionalne projekte razvoja podeželja in kmetijstva v sodelujočih državah ter je med drugim tudi pomembna partnerica pri pogovorih z Evropsko komisijo ter ključnimi donatorji. Makedonija bo na zasedanju prevzela enoletno predsedstvo delovni skupini od Bosne in Hercegovine. Države kandidatke in potencialne kandidatke v okviru tovrstnih srečanj pričakujejo svetovalno podporo in tehnične izkušnje Slovenije pri pripravah na prevzem pravnega reda EU v poglavjih  11 - Kmetijstvo in razvoj podeželja, 12 - Varna hrana, veterinarska politika in politika varstva rastlin ter 13 – Ribištvo, kar Slovenija omogoča v sklopu okvirnega programa mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019. MKGP je na tem področju zelo aktivno.

 

Ob robu zasedanja ministrov se je ministrica dr. Pivec sestala z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Makedonije Ljubchom Nikolovskim. Ministra sta pregledala dosedanje aktivnosti, med drugim je bil v letu 2018 uspešno izveden projekt bilateralne tehnične pomoči, na temo »krepitev kapacitet institucij za izvajanje pobude LEADER in imenovanje lokalnih akcijskih skupin v Makedoniji«. S ciljem še bolj učinkovitega sodelovanja je bil podpisan tudi Akcijski načrt za izvedbo aktivnosti za obdobje 2019-2020.

 

Ministrica se je srečala tudi s podpredsednikom Vlade in ministrom za razvoj podeželja Črne gore Milutinom Simovićem. Pregledala sta izvajanje aktivnosti, ki potekajo na podlagi Akcijskega načrta sodelovanja med Ministrstvom za kmetijstvo in razvoj podeželja Črne gore in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS za obdobje 2016-2021 (podpisan v letu 2017), ter načrtovane prihodnje aktivnosti.