Skoči na vsebino

NOVICA

V Bruslju o pobudi za več lokalno pridelane hrane v javnih zavodih

Bruselj, 8. 11. 2018 – Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je udeležil konference z naslovom “Od vil do vilic: lokalno pridelana hrana je pot do zdrave prihodnosti”, ki jo je v Evropskem parlamentu gostil evropski poslanec dr. Igor Šoltes (Zeleni/ESZ). Namen pobude je prispevati k ohranjanju in izboljšanju krvne slike našega prebivalstva, k uveljavitvi kratkih prehrambnih verig v praksi, zmanjšanju zavržene hrane, razvoju domačega kmetijstva in ohranjanju podeželja.

Državni sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je na konferenci spregovoril o stanju slovenskega kmetijstva, kjer je kar nekaj specifik v primerjavi s preostalo Evropo. Izpostavil je veliko razdrobljenost in majhnost slovenskih kmetij, ki so precej pod EU povprečjem. Slovenski kmetje se že pregovorno ne radi povezujejo, kar predstavlja težavo, je opozoril. A Slovenija je ravno tako specifična, da je lahko pobudnik, da pripeljemo lokalno pridelano hrano do javnih ustanov, je izpostavil.


Spregovoril je tudi o trenutnem stanju javnega naročanja prehrane v javnih ustanovah. Nabava hrane trenutno poteka prek izločitvenih sklopov, ki skupaj ne smejo presegati 20 % naročila, vrednost posameznega sklopa pa mora biti nižja od 80.000 evrov, je povedal. »V nekaterih primerih smo v Sloveniji že dosegli to mejo in nekateri javni zavodi si želijo še več. Trenutno je cena prepogosto edino merilo izbora, a najcenejša hrana pogosto ni najbolj kvalitetna. Zato se skupaj z dr. Šoltesom zavzemava za spremembo, ki je mogoče revolucionarna, a dolgoročno mora biti naš cilj. Druga možnost je, da povečamo prag za naročanje hrane na nivo do EU portala. Trenutno, ko še imamo takšno ureditev, pa je lahko alternativa, da vsaj v Sloveniji omogočimo točkovanje na podlagi lokalne pridelave, kot na primer na podlagi nacionalne sheme kakovosti ‘Izbrana kakovost’,« je poudaril dr. Podgoršek.


Arūnas Vinčiūnas, vodja kabineta Evropskega komisarja za zdravje in zdravo prehrano Vytenia Andriukaitisa je izpostavil aktivnosti EU, ki se usmerjajo v zdravo in bolj trajnostno prehrano. Hrana v EU je najvišje kakovosti na svetu in ima veliko hranljivih snovi. Kriza izpred dvajsetih let, ko je prišlo do bolezni norih krav, je vodila do tega, da imamo danes v EU sistem, ki je zgrajen tako, da preprečuje krize in vzpostavlja zelo varno prehransko verigo vse od vil do vilic. Evropska komisija podpira cilje pobude, saj že zdaj veliko aktivnosti usmerja na področja, ki jih pobuda naslavlja. Izpostavil je še zlasti prizadevanja za zmanjšanje zavržene hrane in označevanje živil.


Marzena Rogalska z generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je spregovorila o strateški nabavi hrane ter o tem, kako najti pravo ravnovesje za zagotavljanje kakovosti in trajnosti. Trenutni sistem temelji na novem zakonodajnem okviru za javna naročila, ki velja od leta 2014. Po njeni oceni je sedanji sistem dober, prožen, trajnosten, omogoča strateško uporabo sistema javnega naročanja, socialno vključevanje, konkurenčnost in razvoj gospodarstva. Ponuja številne možnosti in priložnosti, je pa v rokah držav članic, tudi Slovenije, da te tudi izkoristijo. Izpostavila je, da direktive EU ne določajo kriterija najnižje cene, temveč se osredotočajo tudi na druge vidike, kot je kriterij kakovosti oziroma tudi razmerje med najboljšo ceno in kakovostjo. Javna naročila so ključni instrument za oblikovalce javnih politik, žal pa Komisija ugotavlja, da je na ravni držav članic še vedno premalo poznavanja o vseh možnostih in priložnostih, pomanjkljiva pa je tudi usposobljenost zaposlenih na lokalni ravni.


*    *    *