Skoči na vsebino

NOVICA

9. seja Vlade RS

Ljubljana, 22. november 2018 - Vlada RS je na današnji redni seji obravnavala in sprejela eno točko z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stališče Vlade RS do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se sprejme v imenu EU v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC)

 

 

Vlada RS je sprejela stališče k sklepa Sveta o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC). Vlada RS podpira predlog sklepa.


Predlog se nanaša na sklep Sveta o stališču, ki ga je treba sprejeti v imenu Unije v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC) v zvezi s prošnjo vlade Sirije, da obnovi svoje članstvo v okviru mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah. Sirija je bila članica predhodnih mednarodnih sporazumov o oljčnem olju in namiznih oljkah med julijem 1968 in decembrom 1978 ter decembrom 1997 in decembrom 2015.


Svet članic IOC bo zaprošen, da na prihodnjem zasedanju sprejme odločitev o pristopu Sirije. Glede na to, da je Sirija tretja največja proizvajalka oljčnega olja izven Unije, bi njen pristop pod določenimi pogoji lahko okrepil IOC, zlasti kar zadeva doseganje enotnosti v nacionalni in mednarodni zakonodaji o lastnostih oljčnih proizvodov, da se preprečijo ovire v trgovini. Ta pristop lahko izpolni cilje politike Unije v zvezi s standardi trženja kmetijskih proizvodov, kot je določeno v delu II naslova II Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. 


Zaradi trenutne krize v Siriji in ob upoštevanju sklepov Sveta o Siriji, ki jih je sprejel Svet na svojem zasedanju aprila letos, je predlog sklepa Sveta (Unije), da glasuje proti sklepu o določitvi pogojev za pristop Sirije. S tem sklepom Sveta EU ne bo podprla sklepa IOC, ki določa pogoje za pristop Sirije, kar naj bi odložilo pristop Sirije k članstvu IOC v okviru Sporazuma.


*    *    *