Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica Pivec: »Potrebno je iskati nove in boljše načine prenašanja znanja za dosego najboljših učinkov«

Laško, 26. 11. 2018 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila 33. tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega svetovanja. V uvodnem nagovoru je poudarila, da je pred nami pomembno obdobje za kmetijstvo, kjer pa moramo v ospredje postaviti nujne administrativne poenostavitve in druge razbremenitve na vseh področjih. »Moje glavne naloge so izboljševanje starostne strukture in izobrazbe ljudi na kmetijah, predvsem pa tehnološki napredek, vključno z inovacijami in razvojem digitalnih tehnologij, kar bo tudi eden od zelo pomembnih poudarkov v prihodnji finančni perspektivi«, je izpostavila ministrica. Posvet je bil sicer namenjen predstavitvi delovanja podsistemov in njihovi povezavi v Sistem inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu (AKIS) v Sloveniji, udeleženci pa so tekom dneva razpravljali tudi o vsebinah, ki bodo del strateškega načrta SKP po letu 2020.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila posveta, na katerem se enkrat letno srečajo zaposleni kmetijsko svetovalne službe in drugi predstavniki institucij, povezanih s kmetijstvom oz. prehranskim sektorjem. Organizatorji so s posvetom želeli okrepiti povezave med deležniki prenosa znanja v Sloveniji, ki temeljijo na potrebah kmeta. Ministrica je v nagovoru poudarila, da ministrstvo nadaljuje izvajanje prednostne naloge iz resolucije o strategiji razvoja kmetijstva 2014-2020. »Ne bi bilo prav, da bi spreminjala cilje, ki so jih sprejeli vsi deležniki v kmetijstvu. Svoje usmeritve sem prilagodila resoluciji, saj se strinjam  z večino ciljev iz tega dokumenta. Moje glavne naloge so izboljševanje starostne strukture in izobrazbe ljudi na kmetijah, predvsem pa tehnološki napredek, vključno z inovacijami in razvojem digitalnih tehnologij, kar bo tudi eden od zelo pomembnih poudarkov v prihodnji finančni perspektivi«. Po besedah ministrice smo namreč v času, ko so pred nami res veliki izzivi. »A ti izzivi so rešljivi. Vendar ne sami od sebe, pač pa skupaj v sodelovanju vseh akterjev, ki znajo izzive prepoznati in so primerno usposobljeni za to, da se lotijo njihovega reševanja. Vsi skupaj, tako kmetje, svetovalci kot tudi raziskovalci s svojim znanjem in izkušnjami pomembno pripomorejo k soustvarjanju in prenosu novega znanja in inovacij v kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo v Sloveniji«.

 

Nadalje je ministrica izpostvila naslednje programsko obdobje skupne kmetijske politike po letu 2020. »V zaključni fazi je priprava predpisov na evropski ravni in zelo hitro bomo morali pripraviti ter predstaviti javnosti in evropski komisiji Strateški načrt razvoja  kmetijstva. Lotili se bomo priprave nove Resolucije o strategiji razvoja kmetijstva, ki bo splošen dokument, v okviru resolucije oziroma Strateškega načrta pa bomo določili podrobne cilje za vsako kmetijsko panogo posebej«. Resolucija bo po besedah ministrice podlaga za črpanje evropskega denarja v letih 2021-2027, konkretni cilji pa bodo opredeljeni v Strateškem načrtu. Pri tem je ministrica opozorila, da bo posebno področje v tem načrtu namenjeno horizontalni vsebini prenosa  znanja in inovacij in razvoju strategije digitalnih tehnologij. »V osnutkih predpisov EU za SKP po 2020 je opredeljen horizontalni cilj spodbujanja znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu, ki se nanaša in povezuje z večino devetih specifičnih ciljev SKP. Zato bo morala vsaka država članica v Strateškem načrtu opredelite okvire in delovanje Sistema inovacij in prenosa znanja (Agriculture Knowledge and Innovation System - AKIS), opis sistema kmetijskega svetovanja, načrt za okrepitev AKIS-a in določiti posebno koordinacijsko telo AKIS-a«, je še dejala ministrica.

 

Na dananšnjem posvetu je bilo posebej obravnavano sodelovanje javnih služb v rastlinski proizvodnji in živinoreji, sodelovanje fakultet, šol in drugih izobraževalnih organizacij z raziskovalnim organizacijam na področju kmetijstva. Velik poudarek je bil dan tudi prenosu znanja ter krepitvi medsebojnih povezav. Na posvetu sta sodelovala tudi oba državna sekretarja MKGP. Džravna sekretarka mag. Tanja Strniša je imela predstavitev na temo strateškega načrta SKP in pomen prenosa znanja, držani sekretar dr. Jože Podgoršek pa je sodeloval na panelni razpravo o sistemu inovacij in prenosa znanja v slovenskem kmetijstvu.

 

 

Več o posvetu, nagovorih in drugi vsebini ...

*    *    *