Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

7. seja Sveta za živinorejo

Ljubljana, 27. 11. 2018 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala 7. seja Sveta za živinorejo, ki se je je udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. 

Na tokratni seji so člani obravnavali in potrdili spremenjen postopkovni predlog pridobivanja strokovnega mnenja Sveta za živinorejo v postopku potrjevanja rejskih programov in njihovih sprememb. V postopku je sprememba rejskega programa za prašiče SloHibrid zaradi prilagoditev Uredbi (EU) o reji živali. Sklenili so tudi, da se za leto 2018 letna poročila o delu izvajalcev rejskih programov predstavijo članom Sveta najkasneje do konca aprila 2019. 

 

Člani Sveta so se seznanili s Peticijo za zmanjšanje števila divjadi in zveri, ki jo je do sedaj podpisalo 51 organizacij. O tej peticiji bodo člani glasovali na korespondenčni seji. 

 

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministrice, sestavlja ga dvajset članov, ki jih predlagajo različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (VF), prof. dr. Milena Kovač (UL BF), doc. dr. Marija Klopčič (UL BF), mag. Ajda Kermauner-Kavčič (UL BF), dr. Mojca Simčič (UL BF), doc. dr. Dušan Terčič (UL BF), doc. dr. Marjan Janžekovič (UM FKBV), Anton Kukenberger (RO govedoreja), mag. Stane Bergant (RO konjereja), dr. Jože Verbič (KIS), Tomaž Perpar (KIS), Miran Ačko (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (KGZS), Daniel Skaza (KGZ Ptuj), Alojz Varga (RO prašičereja), Boris Grabrijan (RO drobnica), dr. Peter Kozmus (RO čebelarstvo), Blaž Zidarič (ZZRS Ribogojstvo), Klemen Brglez (MKGP) in Jana Tavčar (MKGP).