Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica Pivec in komisar Andriukaitis o izzivih na področju varne hrane

Ljubljana, 29. 11. 2018 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes srečala z evropskim komisarjem za zdravje in varno hrano Vytenisem Andriukaitisom. Izmenjala sta stališča o izzivih na področju varne in kakovostne hrane. Pri tem sta se osredotočila na vprašanja nevarnosti prašičje kuge, nove uredbe o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU, odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom ter dobrobiti živali pri njihovem prevozu.

Potrditev prisotnosti virusa afriške prašičje kuge v Belgiji predstavlja posebno tveganje za evropski prostor, še posebej zaradi možnosti prenosa preko ljudi, transportnih sredstev ter ostankov mesnih izdelkov. Ministrica Pivec je komisarju Andriukaitisu predstavila preventivne ukrepe, ki jih v Sloveniji že aktivno izvajamo. Med njimi je izpostavila spremljanje možne prisotnosti te bolezni pri divjih in domačih prašičih, osveščanje prebivalstva o bolezni in preventivnih ukrepih, posodobivtve načrta ukrepov ob morebitnem pojavu aftiške prašičje kuge ter tesnega sodelovanja z lovci pri nadzoru bolezni v naravi. Komisar je ministrico povabil na ministrsko konferco decembra letos, kjer bo govora o izkoreninjenju afriške prašičje kuge v EU in dolgoročnem upravljanju populacij divjih svinj.


Sogovornika sta izmenjala mnenje tudi glede obravnave predloga evropske uredbe o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU. Ta namreč predvideva objavo vseh znanstvenih študij, ki so osnova za odločitve Evropske agencije za varno hrano (EFSA) v postopkih odobritve fitofarmacevtskih sredstev ali gensko spremenjenih organizmov. Ministrica je poudarila, da Slovenija podpira pobudo, ki bo izboljšala preglednost na področju ocen tveganja in povečala zaupanje potrošnikov. Obenem pa je opozorila, da predvidene spremembe ne smejo ogroziti interesov industrije, saj bi jih lahko odvrnile od izvajanja znanstvenih študij v EU. Ustrezno je treba urediti tudi financiranje reorganizacije agencije EFSA ter imenovanje strokovnjakov v znanstvene odbore EFSA in konflikt interesov, ki lahko pri tem nastane. Slovenija zato podpira dopolnitve in spremembe predloga, ki jih je pripravilo avstrijsko predsedstvo.


Glede problematike odpornosti mikrobov proti mikrobnim zdravilom je ministrica Pivec obvestila komisarja, da se je v Sloveniji uporaba protimikrobnih zdravil v veterini zmanjšala,  od leta 2008 pa institucije na tem področju tudi redno ozaveščajo o preudarni rab antibiotikov pri živalih. Poleg tega je v pripravi prva celovita nacionalna strategija obvladovanja mikrobne odpornosti v Sloveniji »Eno zdravje«, ki jo bo vlada sprejela predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta.


Odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom je sicer naravni pojav, ki pa zaradi rabe protimikrobnih zdravil v humani in veterinarski medicini narašča. Razsežnost odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom zdaj že zahteva globalni koordiniran pristop. Protimikrobna zdravila za zdravljenje okužb ljudi in živali namreč postajajo vedno manj učinkovita. Vzrokov za pojav odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom, predvsem antibiotikom, je več, daleč največji vpliv pa ima njihova prekomerna uporaba za zdravljenje ljudi in živali.  Prav zato mora biti predpisovanja antibiotikov in njihova uporaba za zdravljenje bakterijskih bolezni upravičena, preudarna in odgovorna.


Sogovornika pa sta izmenjala poglede tudi glede dobrobiti živali pri njihovem prevozu. Za Slovenijo je to vprašanje še posebej pomembno, saj je glede prevoza živali predvsem tranzitna država. Pri pregledih prevozov živali Slovenija velikokrat naleti na nespoštovanje pravil evropske uredbe o zaščiti živali med prevozom zaradi različne interpretacije uredbe med državami članicami. Zato Slovenija podpira pobudo Nizozemske, Nemčije in Danske, da se zadevno uredbo revidira.