Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica Pivec na prireditvi ob 25. letnici Zveze slovenske podeželske mladine

Ljubljana, 3. december 2018 – Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je preteklo soboto udeležila prireditve ob 25. letnici Zveze slovenske podeželske mladine, s katero so tudi simbolično »zaključili« delo za leto 2018. Na prireditvi so prvič podelili nagrado za »Naj projekt podeželske mladine 2018«.

Zveza slovenske podeželske mladine je z več kot 3.000 člani je ena največjih mladinskih organizacij v Sloveniji ter edina, ki se aktivno ukvarja z mladimi na podeželju. V tem obdobju so utrdili položaj tudi v mednarodnem prostoru, saj so člani Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA) in Evropske podeželske mladine (Rural Youth Europe).

 

Ministrica Pivčeva je na prireditvi izpostavila pomen staranja gospodarjev na kmetijah. Gre za problem, s katerim se sooča večina držav članic EU soočajo. Povprečna starost nosilca kmetijskega gospodarstva leta 2018 namreč znaša 57 let in se od leta 2013 ni bistveno spremenila. Slovenija se uvršča v krog držav z bolj neugodno starostno strukturo gospodarjev. Izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev je zato ena izmed pomembnih razvojnih potreb slovenskega kmetijstva ter tudi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mladi kmetje so preko ZSPM in njenih predstavnikov zastopani v najvišjih delovnih telesih ministrstva - hkrati z drugimi nevladnimi organizacijami imajo člane v Svetu za kmetijstvo in podeželje, ki je ministrovo strateško in posvetovalno telo. Vključeni so tudi v vse razprave, formalne in neformalne dogodke, ki oblikujejo slovensko kmetijsko politiko. Ministrstvo tudi letno financira delovanje ZSPM.

 

Ministrstvo mlade kmete podpira z vrsto aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju strukture kmetijskih gospodarstev, obenem pa prinašajo tudi zmanjšanje ekonomskega tveganja in spodbujajo razvoj kmetij. V okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 in v okviru I. stebra skupne kmetijske politike izvajamo kar nekaj ukrepov, ki so namenjeni izključno mladim ali pa jim dajejo posebno prednost, kot na primer: pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, dodatek pri neposrednih plačilih, dodatek pri naložbah v osnovna sredstva. Tudi v okviru številnih drugih ukrepov in podukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020 lahko mladi kmetje najdejo svoje priložnosti. Hkrati smo na podlagi predlogov pravnih okvirov že tudi pristopili k pripravi strateškega načrta za obdobje po letu 2020, tudi v tem obdobju bodo mladi deležni pomembne podpore za vzpostavitev kmetijske dejavnosti.   

 

Skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo v letu 2016 pripravili Akcijski načrt dela z mladimi kmeti za obdobje 2016–2020. Skupno vodilo akcijskega načrta vseh treh podpisnic je »Od mladega kmeta do skrbnega gospodarja«. Z izvajanjem aktivnosti iz akcijskega načrta s skupnimi močmi skušamo mladim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, zagotoviti okolje, v katerem bodo lahko razvijali svojo dejavnost in tudi sicer napredovali. Z akcijskim načrtom ministrstvo nagovarja tudi širšo javnost – predstavljamo pomen kmetijstva in mladih na podeželju ter ne nazadnje zdrave lokalno pridelane hrane.   


*    *    *