Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Pivec s predstavniki pridelovalcev zelenjave

Ljubljana, 12. 12. 2018 – Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) sestala s predstavniki pridelovalcev zelenjave, ki so predstavili probleme v sektorju zelenjadnic in nekatere predloge za sistemske spremembe. 

Predsednik KGZS Cveto Zupančič in predstavniki pridelovalcev zelenjadnic so na sestanku izpostavili, da imajo težave pri prodaji zelenjadnic in pri dogovarjanju z velikimi trgovskimi verigami, ki se v zadnjem času manj zanimajo za zelenjavo slovenskega porekla in raje nabavljajo cenejšo zelenjavo iz uvoza. Pri pogajanjih o odkupni ceni bi jim bila v veliko pomoč vsakoletna izdelava in objava modelnih izračunov proizvodnih cen glavnih zelenjadnic v Sloveniji. Ministrstvo je pridelovalce spomnilo, da se ocene stroškov pridelave za 15 glavnih vrst zelenjadnic vsako leto objavi na spletni strani Kmetijskega inštituta Slovenije.


Za reševanje težav s prodajo je za sektor pridelovalcev zelenjave ključnega pomena tudi promocija, zato želijo vstopiti v shemo »Izbrana kakovost«, vendar menijo, da je za izvajanje promocije zelenjave po zakonu o promociji kmetijskih pridelkov in živil potrebno vzpostaviti register pridelovalcev zelenjave nad določenim pragom. Pridelovalci zelenjave so bili tudi mnenja, da bi z registrom pridelovalcev vrtnin tudi izboljšali informacije o tržni pridelavi zelenjave in nadzor nad poreklom zelenjave. Predstavniki MKGP so v zvezi s tem pojasnili, da se evidenca pridelovalcev zelenjave in površin s pridelavo zelenjave vodi na podlagi zbirnih vlog v Registru kmetijskih gospodarstvu in sicer v obsegu, ki je potreben za kontrolo t.i. zelene komponente in proizvodno vezanih plačil za zelenjavo. Za potrebe izvajanja zakona o promociji se načrtuje, da se podatki v registru kmetijskih gospodarstev nadgradijo tako, da se vključi tudi vrtnine kot naknadni posevek, pridelavo vrtnin v rastlinjakih in dopolni šifrant vrtnin, tako da se uskladi s predlogom KGZS, ter razširi nabor zavezancev za oddajo zbirne vloge na vse pridelovalce, ki so vključeni v sheme kakovosti, torej tudi tiste, ki se bodo vključili v shemo »Izbrana kakovost«. 


Pridelovalci so izrazili tudi pomislek glede ustreznosti v zakonu  predpisane osnove za pobiranje prispevka za promocijo za sektor zelenjava. Ministrica je pridelovalce pozvala, da se predlog za spremembo zakona uskladi znotraj KGZS in pisni predlog pošlje v obravnavo ministrstvu.


Prav tako je bilo dogovorjeno, da KGZS pošlje usklajene pisne predloge glede nekaterih drugih vprašanj, ki so bila izpostavljena na sestanku in so se nanašala na označevanje porekla živil, izjem za pridelovalce majhnih količin, pogojev za podpore iz javnih razpisov PRP za podpore investicijam v rastlinjake in podpore delovanju organizacijam in skupinam pridelovalcev. Ti predlogi bodo obravnavani na naslednjem sestanku v januarju.