Skoči na vsebino

NOVICA

Teden od 17. do 23. decembra

Ponedeljek, 17. 12. 2018


Zasedanje Sveta EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo


Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila prvega dne sicer dvodnevnega zasedanja Sveta EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo. Na zasedanju bo s področja kmetijstva potekala razprava o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) ter o posodobljeni strategiji EU za biogospodarstvo. Na področju ribištva je predvideno sprejetje političnega dogovora glede predloga Uredba o celotnih dovoljenih ulovih v Atlantiku in Severnem morju ter kvotah za leto 2018. Avstrijsko predsedstvo bo poročalo o konferenci na temo prihodnosti beljakovinskih rastlin ter o škodah v gozdovih EU kot posledici letošnjih vremenskih ujm. Evropska komisija pa bo poročala o sprejetih ukrepih po aferi fipronil, ministri EU pa se bodo seznanili tudi o vzpostavitvi mednarodnega centra za preprečevanje protimikrobne odpornosti na Danskem.

 

Ob robu zasedanja je predvidena NOVINARSKA KONFERENCA – predvidoma ob 14. uri (SLO press room) – info: Luka Kočevar – gsm 00386 41/495 163

Lokacija: Svet EU, Bruselj, Belgija

 

Torek, 18. 12. 2018

 

Ogled sanacije gozdov na Gorenjskem


Ministrica dr. Aleksandra Pivec si bo na povabilo Gozdnega gospodarstva Bled ogledala sanacijo gozdov na Gorenjskem, ki jih je na širšem območju Zavoda za gozdove – območne enote Bled v zadnjih letih močno prizadel napad podlubnikov. Največja območja napadenih gozdov so na pogorju Jelovice oz. v Občini Bohinj.

 

Podrobnejši program obiska ministrice bo medijem posredovan naknadno!
Lokacija: GG Bled, Jelovica, Občina Bohinj


Novinarska konferenca »Hrana, prehrana in potrošnik iz vidika živilskopredelovalne industrije«


9.00    Državna sekretarka mag. Tanja Strniša bo sodelovala na novinarski konferenci GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, na kateri bodo deležniki predstavili napredek projekta Zaveza odgovornosti v praksi, z izpostavitvijo aktivnosti sektorja brezalkoholnih pijač in mlekarstva.


Lokacija: GZS, (Poslovna oaza, 7. nadstropje), Dimičeva 13, Ljubljana

 

Srečanje z Veterinarsko zbornico Slovenije


18.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila srečanja, ki ga organizira Veterinarska zbornica Slovenije. Ministrici bodo predstavili pomen in vlogo veterinarske stroke ter Veterinarske zbornice Slovenije za svoje člane in širše področje.

 

ZAPRTO ZA JAVNOST
Lokacija: prostori Gostilne Rogovilc, Ljubljana


Sreda, 19. 12. 2018

 
Ministrska konferenca o afriški prašičji kugi


Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo na povabilo evropskega komisarja za varno hrano Vytenisa Andriukaitisa udeležila ministrske konference na temo afriške prašičje kuge (APK). Konferenca je organizirana z namenom razprave o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni ter zlasti proučitvi možnosti za sprejetje ustreznih ukrepov za zmanjšanje populacije divjih prašičev, pomenu medresorskega sodelovanja in ozaveščanja javnosti ter izvajanja biovarnostnih ukrepov. 

V evropski prostor je APK vstopila leta 2007, in sicer zaradi vnosa virusa iz JV Afrike na ozemlje Gruzije. Od tam se je začela širiti v Azerbajdžan in na ozemlje Ruske federacije. Leta 2012 je bil potrjen prvi primer v Ukrajini, naslednje leto v Belorusiji. Leta 2014 pa je bolezen prestopila meje Evropske unije, in sicer so zabeležili prve primere pri divjih prašičih v Litvi in na Poljskem.

 

Ob robu konference je predvidena IZJAVA ZA JAVNOST – predvidoma med 12:30 in 13:00 uro; dogovori / druge info: Luka Kočevar – gsm 00386 41/495 163
Lokacija: Evropska komisija, Bruselj, Belgija

 

5. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020


9.00    Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se bo udeležila 5. seje Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS (OP ESPR) za obdobje 2014 – 2020. Na seji bodo med drugim obravnavali trenutno stanje izvajanja OP ESPR 2014-2020.


Lokacija: Vlada RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana


Strokovni posvet: Eno leto po vetrolomu


9.00    Državni sekretar mag. Jože Podgoršek se bo udeležil strokovnega posveta z naslovom Eno leto po vetrolomu, ki ga organizira Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s ključnimi inštitucijami. Mineva namreč leto dni od vetroloma, ki je prizadel pomemben del slovenskih gozdov in povzročil velike škode. 


Lokacija: Gozdarski inštitut Slovenije (dvorana), Večna pot 2, Ljubljana


Četrtek, 20. 12. 2018 


Prva obletnica razglasitve svetovnega dneva čebel v Združenih narodih


9.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo s sodelavci v projektu SDČ udeležila dogodka ob obletnici sprejema resolucije v Generalni skupščini Združenih narodov (OZN) v New Yorku, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Dogodek organizirata predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan ter predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. 


Lokacija: preddverje DZ RS, Šubičeva 4, Ljubljana


Petek, 21. 12. 2018 


Slavnostna seja DZ RS ob dnevu samostojnosti in enotnosti


19.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila slavnostne seje Državnega zbora RS ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 


Lokacija: velika dvorana Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana

 

Državna počastitev dneva samostojnosti in enotnosti RS


20.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila državne počastitve dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.


Lokacija: Gallusova dvorana Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana


Sobota, 22. 12. 2018 


27. volilni občni zbor članov Društva rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji


10.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila 27. volilnega občnega zbora članov Društva rejcev govedi črnobele pasme Slovenije. Na občnem zboru bodo med drugim spregovorili o Skupni kmetijski politiki po letu 2020 in programu razvoja v prihodnji finančni perspektivi ter podelili nagrade rejcem.


Lokacija: Biotehniška fakulteta (Viteška dvorana), Groblje 3, Domžale (na Rodici)

 

*    *    *

 

Podrobnejše informacije glede dogodkov MKGP / dogovori za izjave predstavnikov MKGP za medije: Luka Kočevar gsm: +00386 41 / 495 163; e-naslov: pr.mkgp@gov.si