Skoči na vsebino

NOVICA

Zveza kmetic Slovenije predstavila svoj letni koledar

Ljubljana, 14. 12. 2018 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila predstavitve letošnjega koledarja Zveze kmetic Slovenije, s katerim ta stanovska organizacija, ustanovljena leta 1995, predstavlja svoje delo najširši javnosti. Koledar za leto 2019 je predstavila predsednica ZKS Irena Ule. Ob robu dogodka je potekala tudi otvoritev fotografske razstave z naslovom »Podeželje skozi naše oko« ter »kulinarična« predstavitev dela in dobrot regijskih predstavnic ZKS.

Vsebina letošnjega koledarja prikazuje delovanje oz. aktivnosti ZKS - v njem je predstavljena kulinarika, rast ZKS, strokovne ekskurzije, sprostitvene dejavnosti, negovanje tradicije, izbor kmetice leta, umetniški vidik kmetic ter mednarodno sodelovanje. 

 

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je ob tej priložnosti poudarila pomembno delo Zveze kmetic Slovenije in izpostavila, da so ženske pogosto nosilni steber družbenega okolja na lastnih oziroma družinskih kmetijah, so nosilke tradicionalnih znanj in trajnostne prakse, pa seveda tudi pridelovalke hrane. Povedala je še: »Kmetice vodite delo na četrtini slovenskih družinskih kmetij, ste pobudnice sprememb na podeželju, in sicer v smislu razvojnih možnosti kmetijstva, zagotavljanja proizvodnje kakovostne in varne hrane ter trajnostne kmetijske pridelave in upoštevanja dobrih in tradicionalnih praks in inovativnosti«.  

 

Minisrica seje strinjala, da slovenske gospodinje od nekdaj slovijo kot delavne, iznajdljive ter inovativne. »Ostajate nosilni steber družbenega okolja na lastnih kmetijah, kakor tudi na podeželju, ste nosilke tradicionalnih znanj in trajnostne prakse, pa seveda tudi pridelovalke hrane. Vedno bolj pa se tudi izkazuje, da so predvsem kmetice pobudnice sprememb na podeželju. Razvojne možnosti kmetij so močno povezane z vašo dejavno vlogo v okviru kmečke družine.« Za konec je še poudarila, da Zveza kmetic Slovenije pod svojim okriljem združuje številna društva po Sloveniji, ki za dekleta in žene na podeželju pomenijo prostor za druženje ter povezovanje, izobraževanje, izpopolnjevanje in druge oblike usposabljanja, ki ga uspešno prenašajo in udejanjajo na svojih kmetijah. »Na ta način zveza neutrudno povezuje in pomaga odpirati nove priložnosti in nova delovna mesta na slovenskih kmetijah in podeželju, kar je interes tako Republike Slovenije, kot tudi Skupne kmetijske politike EU.« 

 

Po predstavitvi koledarja je ministrica dr. Aleksandra Pivec otvorila tudi fotografsko razstavo z naslovom »Podeželje skozi naše oko«. Zveza kmetic Slovenije tradicionalno vsako leto razpiše natečaj za sliko in fotografijo, in sicer na različne teme, ki se dotikajo podeželanov, njihovega življenja in dela. Večina članic Zveze kmetic Slovenije se s fotografijo ali slikanjem ukvarja ljubiteljsko, a dela izražajo čut do zemlje, do kmečkega življenja, ter vsega, kar je z njim povezano.

 

*   *   *