Skoči na vsebino

NOVICA

Seja sveta za oljkarstvo

Ljubljana, 14. 12. 2018 – Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je udeležila pete seje Sveta za oljkarstvo, na kateri so izmenjali stališča o aktualnih temah s področja oljkarstva, med drugim tudi o predlogu o prilagoditvi pogojev za pridobitev zaščitene označbe porekla Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre za letnik 2018.

V zvezi s tem je bil svetu za oljkarstvo predstavljen predlog za začasno spremembo specifikacije glede parametrov za pridobitev zaščitene označbe porekla. Predvsem zaradi podnebnih sprememb, ki so vplivale na povišanje pridobitka olja iz oljk, se bo mejna vrednost za pridobitek olja iz oljk Slovenske Istre letnika 2018 povišala s 21 % na 25 %.  Pripravljalci specifikacije so bili pozvani k vložitvi vloge za to spremembo na MKGP, poleg tega bodo ponovno preučili celotno specifikacijo in po potrebi predlagali spremembe.


Predsednica Sveta za oljkarstvo je predstavila sklepe s tiskovne konference ob svetovnem dnevu oljk 26. novembra. Izpostavila je sklep, da Znanstveno-raziskovalno središče Koper skupaj s MKGP in MIZŠ koordinira aktivnosti, ki bodo omogočile trajne prostorske rešitve za delovanje Inštituta za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (zaradi uničenih prostorov inštituta po požaru pred enim letom). Koordinacijski sestanek ministrice za kmetijstvo dr. Aleksandre Pivec, in ministra za znanost dr. Jerneja Pikala, je predviden januarja. 


Svet je razpravljal tudi o problematiki glede slabega interesa oljkarjev po povezovanju v organizacije proizvajalcev in glede uvrščanja oljčnih tropin med odpadke. Izražena je bila pobuda za pripravo zakona o oljkarstvu, ki jo bo MKGP proučilo. Za namen skupnega strokovnega obravnavanja pestre problematike v oljkarstvu se bo v naslednjem letu na MKGP ustanovila operativna skupina, ki bo pripomogla k boljšemu razvoju panoge ter komuniciranju med oljkarji in MKGP. Skupina naj bi pripravila svoj strateški dokument in ga predstavila Svetu za oljkarstvo na naslednji seji.

Več o Svetu za oljkarstvo

 

*   *   *