Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek izdaje odločb za plačilo prispevka za promocijo

Ljubljana, 25. 1. 2019 - Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb za plačilo prispevka za promocijo po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP).

 

Zavezanci za plačilo prispevka so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja in so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev.

 

Izdanih bo 1.400 odločb, s katerimi bodo odmerjeni prispevki za plačilo v skupni vrednosti 77.000 evrov.

 

Več informacij in navodila