Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica dr. Pivec s sodelavci na delovnem obisku v Podravju

Hoče, Maribor, Pragersko, Lenart, 25. 1. 2019 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes s sodelavci mudila na delovnem obisku v Podravju. V okviru obiska se je dopoldne udeležila 10. Strokovne konference na področju ekološkega kmetijstva, nato je obiskala Učno-demonstracijski center Permakulturnega inštituta v Mariboru, živilsko predelovalni obrat Fingušt na Pragerskem, se sestala s predstavniki prašičerejskega sektorja ter se udeležila slovesnega dogodka Občine Lenart.

Dopoldne se je ministrica dr. Aleksandra Pivec udeležila 10. Strokovne konference na področju ekološkega kmetijstva, ki jo je ob soorganizaciji MKGP pripravila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v MB ter ob sodelovanju z Združenjem za ekološko kmetovanje, Inštitutom za kontrolo in certifikacijo in Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije. V uvodnem delu dogodka je prisotne nagovorila ministrica, kjer jim je predstavila prednostne naloge ministrstva, s poudarkom na ekološkem kmetovanju. Po njenih besedah ekološka pridelava ustreza pričakovanjem potrošnikov in ne škoduje okolju, zdravju ljudi in dobremu počutju živali. »V Sloveniji imamo zelo ugodne razmere za prirejo ekološkega mleka in mesa, ker imamo veliko travinja«. Ministrica je ob tem še dejala, da podpira ekološke pridelovalce in predelovalce tudi preko drugih ukrepov PRP. »Kljub podporam pa so glavni razlogi za počasen razvoj ekološkega kmetijstva slaba organiziranost in povezanost proizvajalcev ter premajhen obseg pridelave oz. predelave«. Ministrica je tudi izpostavila, da na MKGP nastaja osnutek Strateškega načrta v tesnem partnerskem sodelovanju s strokovnjaki, socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ki je do sedaj potekalo preko različnih delovnih skupin, v katerih so vključeni tudi predstavniki ekoloških pridelovalcev, ki pa še ni bil v javni obravnavi. Ob koncu nagovora je prisotne opozorila, da se nahajamo v prelomnem obdobju, kjer mora naše ministrstvo aktivno sodelovati z vsemi deležniki. »Z iskanjem konsenza zmoremo skupaj premakniti zelo veliko in doseči, skupne cilje«. Bodo pa v tem procesu potrebne tudi spremembe, ki pa ne bodo vsem všeč. »Vendar vse skupaj počnemo v dobro slovenskega kmetijsko prehranskega sektorja ter potrošnika, da bo lahko strateške surovina kot je hrana dostopna vsem.«


Ministrica je v nadaljevanju obiska s sodelavci obiskala Učno-demonstracijski center Permakulturnega inštituta v Mariboru, kjer so ji predstavili delovanje inštituta ter načrte za naprej. Dr. Aleksandra Pivec pa je obiskala tudi živilsko predelovalni obrat Fingušt mesnine Štajerske na Pragerskem. Pozno popoldne pa se je ministrica na delovnem sestanku srečala s predstavniki sektorskega odbora za prašičerejo, delovni obisk v Podravju pa je zaključila z obiskom dogodka na Občini Lenart.


*    *    *