Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava spremembe Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Uredba  se spreminja zaradi zamenjave seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), ki je priloga 13 te uredbe.


Na podlagi Uredbe Sveta 1305/2013/EU je Slovenija izvedla razmejitev OMD, ki niso gorska. Zaradi nove razmejitve se spremeni seznam OMD, ki je priloga 13 navedene uredbe. Nova priloga 13 vsebuje slikovno predstavitev OMD in seznam OMD po občinah. Za vsako občino je navedena skupna površina občine, površina kmetijskih zemljišč v gorskem območju, v območjih z naravnimi omejitvami in v območjih s posebnimi omejitvami. V prehodnih določbah se urejajo postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe ter vlaganje zahtevkov za ukrep OMD pred uveljavitvijo spremembe PRP 2014–2020. 
 

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mko(at)gov.si najpozneje do ponedeljka, 04. 02. 2019.