Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za varno hrano o spornem poljskem mesu

Ljubljana 12. 2. 2019 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila 7. seje Sveta za varno hrano. Na svetu, ki mu predseduje dr. Janez Hribar, so se seznanili z izsledki nadzora (vmesnim poročilom), ki ga izvaja UVHVVR zaradi dogodkov v eni od poljskih klavnic. Svet je podal stališče, da glede na ugotovljeno stanje in analize zdravje slovenskega potrošnika ni ogroženo.

Na tokratni 7. seji Sveta za varno hrano so člani obravnavali izsledke nadzora (seznanitev z vmesnim poročilom), ki ga izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zaradi kriminalnih dogodkov v eni od poljskih klavnic. Svet se je seznanil, da Slovenija ni na seznamu prejemnikov tega spornega mesa. Seznanil se je tudi z ugotovitvijo, da po do sedaj znanih podatkih in preverjanjih v Sloveniji ni mesa iz sporne poljske klavnice. Svet je podal stališče, da glede na ugotovljeno stanje zdravje slovenskega potrošnika ni ogroženo. 

 

Člani Sveta so v razpravi med drugim izpostavili ugotovitve, da je slovenski potrošnik vedno bolj pozoren na izvor blaga na živilih in je za njega (domače poreklo) pripravljen plačati tudi več denarja. Zato je bilo poudarjeno, da so sheme kakovosti, vključno s shemo Izbrana kakovost – Slovenija, zelo primerne in dobrodošle, da potrošnika dodatno informirajo o kakovosti živil, poreklu, področjih, kjer je potrošnik najbolj občutljiv ter ga lahko obvaruje tudi pred možnimi zlorabami. Svet je tudi podal mnenje, da je potrebno zaostriti sistem nadzora na ravni EU ter pregledati in nadgraditi področje (protokol) pri obveščanju javnosti (UVHVVR) v primeru takih dogodkov. 

 

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je po seji Sveta za varno hrano na novinarski konferenci poudarila, da so bili postopki UVHVVR izvedeni korektno in po predpisih. Glede obveščanja javnosti o samem dogodku pa je dejala, da je bilo to sicer takšno kot je predpisano, vidi pa možnosti izboljšav pri bolj celoviti komunikaciji z vidika usklajenosti med različnimi resorji. V ta namen bo predlagala nadgraditev protokola obveščanja javnosti. Dr. Aleksandra Pivec je izpostavila tudi sistem nadzora na ravni EU. Po njenem prepričanju bo v okviru držav  članic EU potrebno preveriti obstoječi sistem, ki se je ob zadnji aferi pokazal za pomanjkljivega v določenih delih. »Na ravni EU bom podala pobudo, da se vzpostavi boljši sistem nadzora nad izvajanjem kontrol, ki jih predpisujejo EU standardi in zakonodaja; preverila bom, če tovrstni postopki že potekajo v kakšni od držav članic, da bi se skupaj lotili sprememb, sicer bo Slovenija sama podala pobudo za spremembe«.

 

Predsednik Sveta za varno hrano dr. Janez Hribar je delo UVHVVR ocenil za korektno in pravilno opravljeno ter da zdravje slovenskega potrošnika po dosedanjih rezultatih ni bilo ogroženo. Z namenom še boljšega informiranja potrošnika pa je tudi on ocenil, da je potrebno nadgraditi področje informiranja (protokol). Poudaril je še, da se je ob izbruhu afere o spornih praksah v poljski klavnici pokazalo, da je prišlo do nezadostno natančnega izvajanja EU predpisov.

 

Ministrica je glede velikega odziva in vprašanja javnosti na temo javnega naročanja živil v javne zavode pojasnila, kako sistem deluje, saj se v zadnjih dneh pogosto navaja pomanjkljive informacije. Po njenih besedah že sedanji sistem javnih naročil omogoča, da javni zavodi lahko naročajo veliko večji delež lokalnih živil od predpisanih 20%, ki jih javni zavodi lahko naročijo neposredno pri lokalnih dobaviteljih, brez izvedbe javnega naročila. »Že sedaj javni zavodi v prehrano v povprečju vključujejo med 40 in 50 odstotki lokalno pridelane hrane, sistem naročanja pa napotuje, da se izbira najugodnejši ponudnik in ne najcenejši. Prednost se lahko že sedaj daje shemam kakovosti pred ceno, med drugim tudi Izbrani kakovosti«. Ker pa je po mnenju ministrice možnost tudi izboljšave sistema, so bodo na njeno pobudo v četrtek sestali ministri za kmetijstvo, javno upravo in šolstvo, kjer bi predlagali ustanovitev delovne skupine, ki bo analizirala sistem javnih naročil hrane in predlagala morebitne izboljšave.

 

Svet za varno hrano je strokovno posvetovalno telo ministrice na področju varne hrane. Sestavljen je iz predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, javnih zavodov in uglednih predstavnikov stroke ter opravlja naloge, določene v poslovniku.

 

 

Izjava za medije po seji Sveta za varno hrano - 1. del

Izjava za medije po seji Sveta za varno hrano - 2. del

Izjava za medije po seji Sveta za varno hrano - 3. del


*     *     *