Skoči na vsebino

NOVICA

Na seji Sveta za promocijo o dosežkih dosedanjih kampanj in načrtih za naprej

Ljubljana, 15. 2. 2019 – Na 36. seji Sveta za promocijo, ki se jo je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec, so obravnavali poročilo o izvedbi kampanje Naša super hrana jeseni 2018 ter načrtovane promocijske aktivnosti za leto 2019. Opravili so tudi uvodno razpravo o spremembah zakona o promociji.

Svet se je seznanil s poročilom o izvedbi jesenskega vala promocijske kampanje Naša super hrana, ki zajema splošno promocijo ter promocijo sheme kakovosti Izbrana kakovost v dveh sektorjih, ki sta vključena v promocijo in jo tudi sofinancirata: sektor mleka in sektor mesa. Januarja letos se je začelo zbiranje prispevkov za promocijo v sektorju sadja. Svet se je seznanil tudi z izvedbo splošne promocijske kampanje za lokalna jabolka pod sloganom »Nori na jabolka izbrane kakovosti«.


Ministrstvo je predstavilo načrt promocijskih aktivnosti za leto 2019. Spomladi bo izveden zadnji val sofinancirane 3-letne promocijske kampanje Naša super hrana, ki zajema splošno promocijo in promocijo sheme Izbrana kakovost v sektorju mleko in meso. Jeseni 2019 pa se načrtuje izvedba splošne promocije shem kakovosti. 


Svet se je seznanil s pozitivnimi rezultati spletnega komuniciranja na spletnih kanalih Naša super hrana. Opravil je tudi uvodno razpravo o potrebah po spremembi zakona o promociji, ki zadeva administrativne poenostavitve zakona in morebitno vključitev dodatnih sektorjev v promocijo.  


Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: mag. Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije, predsednica sveta, dr. Tatjana Zagorc, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS - ZKŽP), Karmen Rodman, (GZS - ZKŽP), Anka  Miklavič Lipušček (GZS - ZKŽP),  Danilo Potokar, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Anton Jagodic, (KGZS), Janja Kokolj Prošek, (MKGP) in Adrijana Bezeljak, (MKGP).  

 

*    *     *