Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet za ženske na podeželju bo vodila Vlasta Nussdorfer

Ljubljana, 7. 3. 2019 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala ustanovna seja Sveta za ženske na podeželju, ki se jo je udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec. Člani sveta so soglasno za predsednico izvolili Vlasto Nussdorfer, nekdanjo varuhinjo človekovih pravic, za podpredsednico pa je bila izvoljena Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije.

Na prvi seji Sveta za ženske na podeželje, ki je simbolično potekala dan pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, so imenovali štirinajst članov sveta in sekretarko ter določili naloge sveta. Člani sveta so nato soglasno za predsednico izvolili Vlasto Nussdorfer, nekdanjo varuhinjo človekovih pravic, za podpredsednico pa Ireno Ule, predsednico Zveze kmetic Slovenije. 


Ministrica dr. Aleksandra Pivec je uvodoma nagovorila člane in članice sveta in izpostavila pomembno vlogo žensk na področju kmetijstva in podeželja. »Ustanovitev Sveta za ženske na podeželju je pomemben korak k priznavanju položaja žensk na vseh področjih kmetijstva in izjemnega pomena pri zagotavljanju pravic žensk na podeželju.« Za izhodišče razprave se je oprla na članek iz biltena »Najboljše novice sveta«, kjer so v ospredje postavili vlogo ženske v svetu. »Če bi bile ženske v svetu deležne enakega dostopa do sredstev kot moški, bi se, po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov, delež podhranjenih ljudi na svetu lahko zmanjšal za 150 milijonov.« Nadalje je ministrica poudarila še podatek, da jih med zaposlenimi ženskami v najmanj razvitih državah kar osem od desetih dela v poljedelstvu. »Po podatkih Svetovnega programa za hrano ženske v kmetijstvu pridelajo za 20 do 30 odstotkov manj kot moški. To stanje je med drugim posledica tega, da ženske nimajo enakega dostopa do povsem osnovnih sredstev, kot so orodja za obdelavo zemlje, gnojila in kakovostna semena.«


Predsednica sveta Vlasta Nussdorfer je povedala, da se povabilu ministrice dr. Pivec enostavno ni mogla upreti, kljub obljubi po štiridesetdnevnem mirovanju, saj gre za preveč pomembno temo. »Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema. Gre za ranljivo skupino, ki nosi veliko breme dela na kmetijah, hkrati pa so nemalokrat pozabljene, odrinjene, odmaknjene. Vesela sem, da je ministrica k sodelovanju povabila izredno kompetentne ljudi, predstavnice podeželja, stroke in države, pa tudi mlade, na katerih sloni prihodnost razvoja podeželja.« 


Tudi podpredsednica Irena Ule je izrazila veliko zadovoljstvo nad ustanovitvijo sveta. »Moja velika želja je bila, da se o težavah, s katerimi se srečujemo ženske na podeželju, lahko pogovarjamo tudi na vladni ravni in prepričana sem, da bomo te pomembne teme od zdaj naprej lažje naslavljali. Poskrbeti moramo za naše podeželje, na ljudi, ki tam živimo. Naša zveza veliko dela na osveščanju žensk, skrbijo pa nas ženske, ki se ne vključujejo v naše aktivnosti. Druga naša skrb pa je staranje prebivalstva, zato moramo tudi sistemsko poskrbeti za generacije žensk, ki prihajajo za nami.« 


Člani sveta so na svoji prvi seji opredelili najpomembnejše naloge Sveta za ženske na podeželju, med katere spadajo spremljanje položaja žensk na podeželju in podajanje predlogov za izboljšanje njihovega položaja. Člani sveta morajo podajati tudi strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispevati k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbujati organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju. Člani sveta so se dogovorili za prve aktivnosti in naloge za leto 2019, in sicer so med najpomembnejšimi pregled zakonodaje, ki ureja socialne pravice, in priprava predlogov morebitnih sprememb, informiranje žensk o pravicah na delovnem in socialnem področju ter organizacija okrogle mize, kjer bodo s svojimi prispevki sodelovali predstavniki MKGP in MDDSZ.  


Svet za ženske na podeželju je posvetovalni organ ministrice, ki oblikuje mnenja o pomembnejših odločitvah na področju zagotavljanja pravic žensk na podeželju. Sestavljajo ga: Vlasta Nussdorfer, Irena Ule (predsednica Zveze kmetic Slovenije), dr. Majda Černič Istenič (Biotehniška fakulteta), Nežka Režek (Zveza kmetic Slovenije), Jožica Gričnik (Zveza kmetic Slovenije), Rok Damijan (ZSPM),  Slavica Gašparič (ZSPM), Doris Letina (ZSPM), Cveto Zupančič (KGZS), Andreja Krt Stopar (KGZS), Tilen Božič (državni sekretar MDDSZ), Natalija Kovač Jereb (državna sekretarka MF), mag. Tanja Strniša (državna sekretarka MKGP), Hermina Oberstar (MKGP), Sonja Gostiša (MKGP).


Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

 

*          *          *