Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica dr. Pivec na posvetu o ekološki in lokalni hrani

Ljubljana, 11. 3. 2019 – Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes dopoldne udeležila posveta z naslovom »Ekološko + lokalno = idealno« / Lokalna in ekološka hrana - kako v naše vrtce, šole in bolnišnice?« Posvet, ki so ga poleg Državnega sveta soorganizirali MKGP, KGZS in Zveza ekoloških kmetov, je bil namenjen iskanju rešitev, ki bi po eni strani vodile k večjemu obsegu proizvodnje lokalne in ekološke hrane, po drugi strani pa spodbujale tudi njihov nakup in porabo, še posebej v javnih zavodih. Ministrica je v nagovoru izpostavila pripravo Akcijskega načrta s področja ekološkega kmetovanja ter aktivnosti pri javnem naročanju živil v javne zavode, ob tem pa kot pomembno izpostavila, da bo ekološko kmetijstvo pomemben del strategije razvoja kmetijstva za obdobje 2020-2030.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec na današnjem posvetu izpostavila, da je ekološko kmetijstvo ena izmed tistih oblik kmetovanja, ki še posebej naslavljajo cilje ohranjanja naravnih virov in zagotavljanja kakovostne hrane. »Ta oblika kmetijstva tudi naslavlja pričakovanja sodobne družbe oziroma potrošnika, ki si želi kakovostno hrano in umno gospodarjenje z omejenimi naravnimi viri. Potrošnik vse bolj izrazito postavlja v ospredje svoje zdravje, in dobro stanje okolja v katerem živi. Povprašuje po hrani znanega porekla, po svežih živilih, katerih dodana vrednost je, da prihajajo iz lokalnega okolja.«

 

Ministrica je v nagovoru opozorila tudi na družinske kmetije, ki se pogosto usmerjajo tudi v druge dejavnosti, ki predstavljajo dodaten vir dohodka in ga stabilizirajo, s tem pa pomembno prispevajo k ohranjanju vitalnega podeželja. »Izzivi, pred katerimi stoji slovensko ekološko kmetijstvo so rešljivi, zlasti z večjim sodelovanjem kmetov, raziskovalcev, svetovalcev in drugih akterjev v kmetijskem in živilskem sektorju.« V državnem merilu so pomembni porabniki (lokalne) hrane javni zavodi, kot so šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele itd. Ti štejejo za javne naročnike, zato morajo pri nabavi hrane upoštevati pravila javnega naročanja. Praksa kaže, da javni zavodi naročajo hrano, ki je cenovno ugodna, a dostikrat slabše kakovosti na račun njene pridelave in predelave ter dolge poti od njive oziroma hleva do krožnika. Ocena je, da delež slovenske hrane v javnih zavodih znaša okoli 40 - 50 %, seveda pa imamo tudi primere dobrih praks, kjer je s sistemom mogoče naročiti več kot 70 % lokalno pridelane hrane. Na podlagi rastočega interesa tako potrošnikov, kot tudi javnih zavodov po ekoloških živilih in na podlagi obveznega deleža ekoloških živil po Uredbi o zelenem javnem naročanju (10-15 %) je na tem področju še velik potencial in priložnost za krepitev in razvoj ekološkega kmetijstva. V zvezi z javnimi naročili hrane v javne zavode pa je ministrica napovedala dodatne aktivnosti na tem področju, med drugim z delom posebne medresorske delovne skupine (skupaj z MJU in MIZŠ), ki bo pregledala obstoječo zakonodajo, izvajanje obstoječih predpisov oz. njihovo implementacijo in delovanje v praksi ter pripravila prenovljene smernice in priporočila za javno naročanje.

 

Dr. Aleksandra Pivec je nadalje tudi pojasnila, kako si bo za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja MKGP še naprej prizadevalo, in sicer preko »obveščanja in ozaveščanja o prednostih ekološkega kmetovanja, izobraževanja, svetovanja ter informiranja o prednostih ekološkega kmetovanja, usposabljanja kmetov o novih tehnologijah, vzpostavitve tržne verige za ekološko kmetovanje s poudarkom na trženju ekološkega mesa in mleka, spodbujanja dobave ekoloških in lokalnih živil preko ZJN in Uredbe o ZeJN po načelu kratkih verig ter generične promocije za ekološko kmetovanje (jesen 2019).« Država namerava po besedah ministrice še naprej potrošnike osveščati in spodbujati njihovo povpraševanje po lokalni, ekološko pridelani hrani, na drugi strani pa prek svetovalnih službe spodbujati povezovanje in sodelovanje v proizvodni verigi.

 

Ministrica dr. Pivec je poudarila tudi to, da je ekološko kmetijstvo resna podjetniška priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest ter oživitev podeželskih skupnosti. Izrazila je pričakovanja, da se bodo ekološki kmetje na ta zelo ugoden trend odzvali s pozitivnim pristopom, kreativnostjo, podjetniško naravnanostjo, povezovanjem in sodelovanjem. Ministrstvo bo spodbujalo vse nosilce in prenosnike znanja ter krepitev tehnoloških in podjetniških znanj.

 

 

*    *    *