Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Posvet o Skupni kmetijski politiki po 2020

Hoče, 15. 3. 2019 – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila posveta na temo »Znanje, modernizacija in digitalizacija v kmetijstvu.« Ministrica je ob tej priložnosti predstavila oris, kakšna bo nova Skupna kmetijska politika po letu 2020, kakšne bodo usmeritve za pripravo vseh potrebnih predpisov in sodelovanje širše javnosti pri nastajanju reforme.

Posvet, ki ga je skupaj s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede organiziral poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič, je v ospredje postavil ključne vsebine, ki so potrebne za razvoj kmetijstva oz širše prehranskega sektorja. Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v svojem nagovoru predstavila ključna izhodišča, ki bodo značilna za prenovljeno kmetijsko politiko. Med te sodijo preusmeritev SKP od skladnosti s pravili k uspešnosti/smotrnosti pri doseganju zastavljenih ciljev, vključevala bo splošne in specifične cilje SKP, večjo subsidiarnost  oz. upoštevanje posebnosti v državah članicah, potreben bo en strateški načrt ukrepov SKP za državo ter skupni okvir spremljanja. Ob tem je napovedala tudi začetek javne razprave Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, s katero se bo naslednji teden najprej seznanil posvetovalni organ Svet za kmetijstvo in podeželje RS, nato bo sledila razprava v širši javnosti o tem dokumentu in prihodnjih korakih.

 

Minsitrica se je v predstavitvi dotaknila tudi predloga sredstev iz EU za področje kmetijstva in podeželja v naslednji finančni perspektivi, ki nakazuje, da bo potrebno z manj sredstvi narediti še več. Sicer pa je predstavila tudi cilje nove SKP, med katerimi so trije splošni:

  • Spodbujanje pametnega, odpornega in raznolikega kmetijskega sektorja, ki zagotavlja prehransko varnost
  • Krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov ter prispevanje k doseganju okoljskih in podnebnih ciljev Unije ter
  • Krepitev socio-ekonomskega razvoja podeželskih območij

V okviru teh treh splošnih in devet specifičnih ciljev je horizontalni cilj Spodbujanje znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih območjih.

 

Ministrica je v nadaljevanju izpostavila tudi poudarke, ki jih bo potrebno dati okolju, kjer se moramo zavedati prednosti obstoječega stanja okolja in pestrosti slovenskega podeželja. Na področju pametnega kmetijstva pa je ministrica izpostavila tri področja, in sicer Informacijski sistemi za upravljanje podatkov kmetij, Precizno kmetijstvo kot celovito upravljanje kmetij ter Kmetijska avtomatizacija in robotika. V Sloveniji se sistem digitalizacije v kmetijstvu uvaja postopno (in prepočasi) in na različnih področjih. Večja kmetijska podjetja uvajajo sistem digitalizacije kmetijske pridelave, saj z manjšimi optimizacijami pridelave lahko upravičijo investicije. Pametno kmetijstvo pa ne zajema samo velikih kmetij, temveč so vanj vključene tudi družinske kmetije, posebne rastlinske kulture in različne pasme živali, ekološko kmetovanje in različne zahteve potrošnikov. Pametno kmetijstvo lahko prinese tudi velike koristi v zvezi z okoljskimi vprašanji, kot so učinkovitejša uporaba vode, manj FFS, manjša poraba goriva, optimizacija obdelav ipd.

 

*     *     *