Skoči na vsebino

NOVICA

Vabilo na novinarsko konferenco, petek, 22. marca ob 9h

Vabilo na novinarsko konferenco

predstavitev resolucije: naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021

ter novih zakonov s področja kmetijske zemljiške politike

 

Družbeno okolje, zunanji in notranji izzivi zahtevajo prenovljen pristop pri opredeljevanju prihodnje kmetijske politike ter drugih javnih politik, ki urejajo razmere v slovenskem kmetijstvu in na podeželju. Zato je potrebno zagotoviti nov temeljni strateški okvir delovanja kmetijstva in podeželja – to je Resolucija: naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021.

 

Poleg Resolucije MKGP pripravlja osnutek novega krovnega zakona s področja kmetijske zemljiške politike – Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike, ki bo vseboval / zajel spremembe treh obstoječih zakonov: Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč RS ter Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Na področju kmetijstva in gozdarstva je poudarjena pomembna vloga razvoja in prenosa znanja, zato je MKGP v sodelovanju z MIZŠ pripravilo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

 

Vsebino Resolucije, novega krovnega zakona s področja kmetijske politike ter zakona o zemljiščih za raziskave in izobraževanje bo na novinarski konferenci predstavila ministrica dr. Aleksandra Pivec, s čimer bo tudi najavila javno razpravo o teh dokumentih.

 

Novinarska konferenca bo v petek, 22. marca ob 9h,

na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana

(5. nadstropje, sejna soba 535).

 

Vljudno vabljeni!

 

*   *   *

Podrobnejše informacije:

Luka Kočevar, gsm: +386 41 / 495 163; e-naslov: pr.mkgp(at)gov.si