Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Teden od 25. do 31. marca 2019

 Torek, 26. 3. 2019 


Obisk Gozdarskega inštituta Slovenije


9.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo srečala z vodstvom Gozdarskega inštituta Slovenije, ki bo ministrici predstavilo delovanje inštituta, vključno z javno gozdarsko službo, problematiko varstva rastlin in varstva gozdov, inventure gozdov za namen poročanja v skladu EU zakonodaje, predstavili pa ji bodo tudi laboratorije in raziskovalne infrastrukture GIS.
Lokacija: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana

 

Občni zbor Zveze kmetic Slovenije


9.30    Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se bo udeležila rednega letnega občnega zbora Zveze kmetic Slovenije. Na občnem zboru bodo med drugim obravnavali poročilo zveze za preteklo leto ter načrte za leto 2019. 
Lokacija: prostori Gostinskega podjetja Trojane

 

Predstavitev pobude za uvrstitev slovenskega kozolca na UNESCOv seznam 


11.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo sestala s predstavniki gibanja Kultura - Natura Slovenija, ki je nosilec projekta Slovenski kozolec. Predstavniki gibanja bodo ministrici predstavili pobudo za uvrstitev slovenskega kozolca na UNESCOv seznam kulturne dediščine. 
    ZAPRTO ZA JAVNOST
Lokacija: MKGP, Dunajska 22, Ljubljana

 

Problemska konferenca o reki Dravi


14.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila problemske konference o reki Dravi z naslovom: Problematika poplavljanja reke Drave. Problemska konferenca je namenjena pregledu trenutnega stanja na poplavnem območju, ocenjeni škoda v zadnjih letih (od 2012) ter predlagom ukrepov za sanacijo škode in zmanjšanje poplavne ogroženosti. Zaradi zaraščanja stare struge in nevzdrževanja logov ob reki Dravi se zmanjšuje pretočnost reke, kar povzroča vedno več poplavljanja ter veliko gospodarsko škodo na kmetijskih površinah, cestni infrastrukturi in gospodarskih objektih. 
Lokacija: Dom krajanov Skorba, Skorba 36a, Hajdina


Sreda, 27. 3. 2019 


Obisk avstrijske Koroške


Na povabilo predsednika Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) iz Tinj Mihe Zablatnika bo ministrica dr. Aleksandra Pivec obiskala avstrijsko Koroško. V okviru obiska se bo se bo udeležila zasedanja koordinacije AGRASLOMAK, se srečala z županom in predsednikom Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov Francem Jožefom Smrtnikom ter si ogledala pogoje gorskega kmetovanja.
PODROBNEJŠI PROGRAM OBISKA bo medijem posredovan NAKNADNO.
Lokacija: avstrijska Koroška


Četrtek, 28. 3. 2019


Novinarska konferenca pred 11. Kulturnim bazarjem (4. 4. 2019)


11.00    Svoja vrata bo letos že enajstič odprl Kulturni bazar, s ciljem doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. MKGP se tudi letos predstavlja kot partner, skupaj z MGRT pa sodeluje v okviru medresorskega tematskega sklopa »Gozd skozi umetnost in kulturo«. Gozdno-lesno verigo pa bomo povezali s kulturnimi in umetnostnimi vsebinami tudi na skupnem razstavnem prostoru. 
Lokacija: Klub Lily Novy, Cankarjev dom

 

10. seja Sveta KGZS


13.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila 10. seje Sveta KGZS, na kateri bodo med drugim razpravljali o letnem poročilo KGZS ter območnih enot za leto 2018, na seji pa bo predstavljena tudi Resolucija o prihodnosti slovenskega kmetijstva – »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«.
 Lokacija: KGZS, Gospodinjska 6, Ljubljana

 

37. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov


14.00     Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila 37. seje Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Na seji bodo med drugim obravnavali stanje glede priprav na izvajanje kampanje o shemah kakovosti ter glede pobiranja prispevkov v sektorju sadja, aktivnosti pri izvajanju zadnjega vala 3-letne kampanje Naša super hrana ter na področju novega 3-letnega programa promocije (2020-2022) ter vključevanje predstavnikov ekoloških kmetovalcev v sektorske odbore 
    ZAPRTO ZA JAVNOST, možnost FOTOTERMINA na začetku. 
Lokacija: MKGP, Dunajska 22 (5. nadstropje, sejna soba 533), Ljubljana

 

Petek, 29. 3. 2019 


Srečanje z vodstvom ZZS


9.00     Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo na rednem mesečnem sestanku srečala z vodstvom Zadružne zveze Slovenije.
    ZAPRTO ZA JAVNOST
Lokacija: MKGP, Dunajska 22, Ljubljana

 

Predstavitev Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva – »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«


10.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec bo članom upravnih odborov Priznanih rejskih organizacij mesnih pasem predstavila ključni dokument na področju slovenskega kmetijstva po 2021 – Resolucijo »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«.
Lokacija: KGZS, Gospodinjska 6, Ljubljana
 
7. seja Veterinarskega sveta


13.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila 7. seje Veterinarskega sveta, na katerem bodo obravnavali aktualno stanje na področju veterinarstva ter predloge za nadaljnje delo sveta.
ZAPRTO ZA JAVNOST, možnost FOTOTERMINA na začetku. 
Lokacija: MKGP, Dunajska 22 (5. nadstropje, sejna soba 533), Ljubljana

 

Srečanje s predstavniki hmeljarjev


15.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo srečala s predstavniki hmeljarjev. Tema pogovora bodo aktualne razmere v tem sektorju. 
ZAPRTO ZA JAVNOST
Lokacija: MKGP, Dunajska 22, Ljubljana


Sobota, 30. 3. 2019 


Pislakov dan / Zdravstveno varstvo čebel


10.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila tradicionalnega Pislakovega dneva, ki ga enkrat letno organizira Strokovno združenje profesionalnih čebelarjev RS. Letos bo v ospredje postavljena tema o zdravstvenem varstvu čebel.
Lokacija: Veterinarska fakulteta (Klinična predavalnica), Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

 

100. obletnica Čebelarskega društva Zagorje ob Savi


18.00    Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila slovesnosti ob 100. obletnici Čebelarskega društva Zagorje ob Savi. 
Lokacija: Delavski dom Zagorje

 

*    *    *


Podrobnejše informacije glede dogodkov MKGP / dogovori za izjave predstavnikov MKGP za medije: Luka Kočevar gsm: +00386 41 / 495 163; e-naslov: pr.mkgp@gov.si