Skoči na vsebino

NOVICA

305.000 EUR za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov za leto 2019

Ljubljana, 12. 4. 2019 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS št. 24/19 objavilo tri javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Upravičenci za prva dva javna razpisa so organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov. Tretji javni razpis omogoča pridobiti sredstva za pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša v vseh treh javnih razpisih do 305.000 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 6. 5. 2019.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2019:

  • namen A: 29.000 EUR (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
  • namen B: 25.000 EUR  (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

 

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019:

  • namen A: 150.000 EUR (večje pomembnejše organizacije),
  • namen B: 56.000 EUR (rejske organizacije),
  • namen C: 25.000 EUR (ostale organizacije),
  • namen Č: 10.000 EUR (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019:

  • 10.000 EUR.

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

 

*    *    *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • oziroma na telefonski številki Agencije: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, od ponedeljka do četrtka od 7:30 do 15:00 ure in ob petkih od 7:30 do 14.00 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si.