Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2019

Ljubljana, 16. 5. 2019 - Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) bo predvidoma v petek, 17. maja 2019, pričela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v katerih je odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2019.

Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti itd.) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročala elektronsko prek portala eDavki. Več o tem si lahko preberete na spletni strani FURS.

 

V Odmero 2019 je vključenih 209 osuševalnih in namakalnih sistemov, za katere naj bi se za namen vzdrževanja zbralo okoli 620.000 evrov sredstev. Za osuševalne in namakalne sisteme, ki niso vključeni v Odmeri 2019, se sredstva ne bodo zbirala. Obveznosti iz naslova Odmera 2019 morajo zavezanci poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe. Glede na določbo 85. člena Zakona o davčnem postopku se šteje, da je vročitev odločbe opravljanja 15. dan od dneva odpreme iz odločbe. Vročitev odločbe, vročene elektronsko preko portala eDavki, je opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno preko portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Morebitne pritožbe zoper odločbe pa se vložijo pri pristojnem finančnemu uradu v 15 dneh od vročitve. 


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2019, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 82/2018. Zavezanci za plačilo so lastniki in zakupniki (zakupi, ki so urejeni z odločbo upravne enote in vknjiženi v zemljiški knjigi) kmetijskih zemljišč, tako fizične (15.140 zavezancev) kot pravne osebe (252 zavezancev), ki se jim nadomestilo odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.

 

V letu 2019 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali osuševalni in namakalni sistemi v skladu s pripravljenimi programi vzdrževanja, in sicer v višini razpoložljivih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2019 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS in občine, ki imajo v upravljanju namakalne sisteme. Sredstva z odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki ministrstva in so ločena po posameznih melioracijskih sistemih. 

 

Če imate dodatna vprašanja, se lahko ob ponedeljkih med 9. in 11. uro obrnete na:
•    Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, (01 434 11 00, e-pošta:  info.skzgrs@gov.si)
•    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (01 478 90 59, e-pošta: mkgp.hms@gov.si ).

 

*   *   *