Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

31. seja Vlade RS

Ljubljana, 16. maj 2019 - Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela štiri točke z delovnega področja MKGP.

Stališče do predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti med EU in Republiko Gvinejo Bissau 
 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024). Vlada RS podpira predlog sklepa. Predlog sklepa ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu. 


V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike novi protokol plovilom Unije zagotavlja ribolovne možnosti v vodah Gvineje Bissau na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku. S predlagano uredbo se določa način razdelitve teh ribolovnih možnosti med zadevne države članice.


*  *  *

Stališče do predloga sklepa Sveta o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Gvinejo Bissau 
 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024). Vlada RS podpira predlog sklepa. Predlog sklepa ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu. 


V skladu s prednostnimi nalogami prenovljene ribiške politike novi protokol plovilom Unije zagotavlja ribolovne možnosti v vodah Gvineje Bissau na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku. Protokol bo Evropski uniji in Republiki Gvineji Bissau prav tako omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Gvineje Bissau ter podprl prizadevanja Gvineje Bissau za razvoj njenega modrega gospodarstva, kar je v interesu obeh pogodbenic.

 

*  *  *

Stališče, ki se zastopa v imenu EU v okviru Konvencije o ohranitvi lososa v Severnem Atlantiku glede pristopa Združenega kraljestva h konvenciji
 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o ohranitvi lososa v Severnem Atlantiku v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo. Vlada RS podpira predlog sklepa. Predlog sklepa ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu. 


Evropska unija in z njo vse države članice so pogodbenice Konvencije o ohranitvi lososa v Severnem Atlantiku (NASCO). Ker je Združeno kraljestvo v procesu izstopa iz Evropske unije, je 28. februarja 2019 predložilo prošnjo za pristop h Konvenciji NASCO kot pogodbenica zaradi možnosti, da se do datuma, ko se zanj prenehata uporabljati Pogodbi, ne sklene sporazum o izstopu.


Za preprečevanje netrajnostnega ribolova je v interesu Unije, da se odobri prošnjo Združenega kraljestva za pristop h Konvenciji NASCO, od trenutka, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo.

 

*  *  *

 

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje OPES za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020
 

Vlada RS v Odboru za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (OP ESPR 2014-2020) je imenovala nove člane in namestnike. 


Odbor za spremljanje OP ESPR 2014–2020 sestavljajo predstavniki ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij ter znanstvenih, strokovnih in raziskovalnih teles. Vsak član odbora ima glasovalno pravico. Predstavniki Evropske komisije imajo svetovalno vlogo, predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije pa opazovalno vlogo.

 

*  *  *